Enpara.com Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi

 • Bu sözleşme Enpara.com tarafından sunulan ödeme hizmetlerinin genel koşullarını belirlemek amacıyla “6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” ve “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında süresiz olarak düzenlenmiştir. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde daha önce imzaladığınız Enpara.com Bankacılık Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.
 • Enpara.com hizmet kanalları üzerinden dilediğiniz zaman Türk Lirası cinsinden para transferi, fatura ödeme, cep telefonu TL yükleme, İstanbulkart yükleme, vergi ve SGK ödeme işlemleriniz için düzenli veya tek seferlik ödeme talimatı oluşturabilirsiniz. Bu talimatı oluşturduğunuz andan itibaren ilgili ödeme(ler) için Enpara.com’u yetkilendirmiş olursunuz.
 • Enpara.com Türk Lirası cinsinden para transferi, fatura ödeme, cep telefonu TL yükleme, İstanbulkart yükleme, vergi ve SGK ödeme işlemlerini ücretsiz olarak sunduğu için bu işlemlerinizin oluşturduğunuz bir talimata istinaden gerçekleşmesi durumunda da sizden herhangi bir ücret talep edilmez.
 • Düzenli veya tek seferlik ödeme talimatı oluştururken ilgili ödemenin Enpara.com tarafından gerçekleştirilebilmesi için sizden ödeme işleminin türüne göre farklı bilgiler istenir. Bu bilgiler;
  • Para transferi işlemleri için: Alıcı ad/soyad veya unvan, alıcı IBAN, transfer tutarı, transfer tipi, açıklama
  • Fatura ödeme işlemleri için: Fatura tipi, kurum adı, abone/tesisat numarası
  • Cep telefonu TL yükleme işlemleri için: Operatör, cep telefonu numarası, yükleme tutarı
  • İstanbulkart yükleme işlemleri için: Kart/seri numarası, yükleme tutarı, yüklemenin gerçekleşeceği minimum kart bakiyesi
  • Vergi ödeme işlemleri için: Vergi adı, vergi dairesi
  • SGK ödeme işlemleri için: Borç türü, işyeri sicil numarası/T. C. kimlik numarasıdır.
 • İlgili ödeme işlemi için talimat kaydı oluşturduktan sonra ödeme işlemi Enpara.com tarafından gerçekleştirilene kadar işleminizi iptal edebilirsiniz.
 • Ödeme talimatlarınızın gerçekleşme bilgisi bilgilendirme ayarlarınızdaki tercihlerinize göre kayıtlı iletişim bilgileriniz üzerinden size ücretsiz olarak iletilir.
 • Enpara.com gerekli gördüğü durumlarda oluşturduğunuz ödeme talimatını yerine getirmeyi reddedebilir. Bu durumda talimatınızı oluşturduğunuz günü izleyen iş gününün sonuna kadar kayıtlı iletişim bilgileriniz üzerinden size red gerekçesi bildirilir, talimatınızın tekrar işleme alınabilmesi mümkünse bunun için yapmanız gerekenler de bu bildirimin içinde yer alır.
 • Yetkilendirmediğiniz veya hatalı gerçekleştirdiğiniz bir ödeme işlemi söz konusu olursa bu durumu en geç 13 ay içinde Enpara.com’a bildirmek şartıyla düzeltme talebinde bulunabilirsiniz.
 • Enpara.com, talimatlarınıza konu olan ödeme tutarlarını talimat tarihinden itibaren en geç 4 iş günü içinde talimatınıza uygun olarak alıcıların ödeme hizmet sağlayıcılarına aktarılmasından size karşı sorumludur. İleri tarihli bir talimata konu olmayan anlık ödeme işlemleriniz ise işlem dekontunun üretilmesiyle birlikte işlem anında gerçekleştirilir.
 • Talimatınıza konu olan ödeme işleminin gerçekleşmemiş olması veya kısmi olarak gerçekleşmesi durumunda gerçekleşmeyen tutar hesabınıza/kredi kartınıza iade edilir.
 • Enpara.com’un herhangi bir hatası veya eksikliği sebebiyle gerçekleştirilemeyen ödeme işlemleri sonucunda ödemek zorunda kaldığınız faiz ve ücretlerden Enpara.com sorumludur. Enpara.com’dan kaynaklanmayan herhangi bir teknik problem nedeniyle ödeme işleminizin gerçekleşmemesi durumunda Enpara.com sorumlu değildir.
 • Ödeme talimatına konu olan ödeme araçlarınızı (hesap veya kredi kartı) güvenli olarak korumak, 3. kişilere kullandırmamak ve diğer kişisel güvenlik bilgilerinizi korumak sizin sorumluluğunuzdadır. Ödeme aracınızın veya şifre bilgilerinizin kaybolması, çalınması veya iradeniz dışında gerçekleşmiş bir işlemi öğrenmeniz durumunda, bunu 24 saat içinde 0850 222 3663 Enpara.com Çözüm Merkezi’ne bildirmeniz gerekir. Bu bildirimden önceki 24 saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımlardan doğan zararların 150 TL’ye kadar olan tutarından (veya ileride ilgili mevzuatta belirlenecek tutarından) sorumlu olursunuz. Bildirimi zamanında yapmamanız veya hukuka aykırı kullanımda ağır ihmal veya kastınız olması hallerinde yukarıdaki yasal sorumluluk sınırı uygulanmayacaktır.
 • Ödeme aracınızın hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesinin oluştuğu durumlarda Enpara.com ödeme aracınızı kullanıma kapatabilir.
 • Bu sözleşmede yapılacak değişiklikler 30 gün öncesinde size bildirilir. Ödeme hizmetlerimizden yararlanmayı durdurmak için 30 günlük süre boyunca herhangi bir ücret ödemeksizin bu sözleşmeyi feshedebilirsiniz. Bu süre içerisinde itiraz etmezseniz söz konusu değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. Enpara.com ise 2 ay öncesinde tarafınıza SMS veya e-posta bildirmek kaydıyla bu sözleşmeyi feshedebilir.
 • Sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğabilecek anlaşmazlıklarda, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) 10. maddesi uyarınca sözleşmenin ifa yeri olarak Enpara.com’un ticari merkezinin bulunduğu İstanbul (Merkez – Çağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Bu hüküm HMK uyarınca yerleşim yeriniz ya da size ait mal ve varlıkların bulunduğu yerlerdeki adli mercilerin yetkisini kaldırmaz.
 • Dilediğiniz zaman Enpara.com Çözüm Merkezi'ni arayarak bu sözleşmenin basılı olarak ücretsiz şekilde adresinize postalanmasını talep edebilirsiniz.