İçeriğe Git Alt Bölüme Git
Mutlu müşterilerimizle büyüyoruz
Bizi tavsiye ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Mutlu müşterilerimizle büyüyoruz
Üzgünüz, sizi tanıyamadık. Lütfen bilgilerinizi kontrol ederek tekrar deneyiniz. Eğer müşterimiz olmak istiyorsanız lütfen başvuru yapınız.
Üzgünüz, sizi tanıyamadık
Lütfen bilgilerinizi kontrol ederek tekrar deneyiniz.
Mutlu müşterilerimizle büyüyoruz

Enpara.com ile tanışırsa çok memnun kalacağını düşündüğünüz kişilerin veya firmaların iletişim bilgilerini iletin! Onları arayalım, Enpara.com'u anlatalım, memnuniyetiniz referansımız olsun.

Lütfen T.C. Kimlik numaranızı giriniz.
T.C. Kimlik numaranızı 11 karakter olacak şekilde giriniz.
Hatalı bir T.C. Kimlik numarası girdiniz. Lütfen kontrol ediniz.
Lütfen seçim yapınız.
Lütfen bizi önermek istediğiniz kişinin Ad/Soyad bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz.
Lütfen bizi önermek istediğiniz kişinin Ad/Soyad bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz.
Lütfen bizi önermek istediğiniz kişinin cep telefonu numarasını giriniz.
Cep telefonunuzu hatalı girdiniz, lütfen tekrar kontrol ediniz.
Lütfen bizi önermek istediğiniz kişinin cep telefonu numarasını giriniz.

Gizlilik politikası

Kişisel verilerin korunması

Müşterilerimize ait bilgilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerimizin özel hayatlarının gizliliğini korumak her zaman Enpara.com’un en temel önceliklerinden birisi oldu. Bu kapsamda kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin ve kişisel verilerinin korunması amacıyla düzenlenen ve 07.10.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek isteriz.

Genel çerçeve

Enpara.com (Veri Sorumlusu sıfatıyla QNB Finansbank A.Ş.) müşterilerinden elde ettiği ve daha sonra elde edeceği tüm kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde kaydeder, saklar, günceller, sınıflandırır, işler ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişi ve kurumlarla paylaşır.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

Enpara.com müşterilerinin kişisel verilerini 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürüttüğü bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirmek ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işler. Örneğin:


 • Müşterilerimizle karşılıklı olarak imzalamış olduğumuz bankacılık sözleşmesinin hükümlerini yerine getirmek,
 • Müşterilerimizin kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini tespit etmek ve kaydetmek,
 • Müşterilerimizin yaptıkları başvuruları değerlendirmek ve talep ettikleri ürün ve hizmetleri sunmak,
 • Müşterilerimizin yüz yüze, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda gerçekleştirdikleri işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri kaydetmek ve düzenlemek,
 • Bankacılık Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri, BDDK, SPK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak.

Kişisel verilerin paylaşılabileceği kişi ve kuruluşlar

Enpara.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, aşağıdaki kişi ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir:


 • BDDK, SPK, TCMB, GİB, SGK, MASAK, KKB gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişileri ve resmi/idari makamlar,
 • Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar,
 • Yurt içi ve yurt dışı diğer bankalar ve finansal kuruluşlar,
 • Ana hissedarlarımız ve onun iştirakleri,
 • Doğrudan ve dolaylı, yurt içi ve yurt dışı iştiraklerimiz,
 • Aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler,
 • Bağımsız denetim ve destek hizmeti aldığımız kuruluşlar,
 • Bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız kuruluşlar.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi

Kişisel verileriniz Enpara.com İnternet Şubesi, Cep Şubesi, Çözüm Merkezi, ATM’ler, Şubeler ve Genel Müdürlük gibi kanallarımız veya üçüncü kişiler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız

Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin:

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme,

d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Sadece otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi, Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi,

 • Şubelerimizden de temin edebileceğiniz Başvuru Formu’nu kullanılarak veya yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vbg.) şahsen başvuru yapmak sureti ile Bankamıza teslim edebilir,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bankamıza daha önce bildirilen ve bankamız sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile, 

iletebilirsiniz.

Başvurularda;

 • Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,

belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvurular Bankamız tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Yazılı başvurularda,  evrakın Bankamıza tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.
Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Bankamıza ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Çerez (cookie) politikamız

Enpara.com olarak, web sitemizi ziyaret eden kişilere mümkün olan en iyi dijital bankacılık deneyimini yaşatabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza otomatik olarak eklenen elektronik tanımlama dosyalarıdır ve dijital dünyada oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Web sitemizde iki tip çerez bulunur:

Geçici çerezler: Kullanıcılar web sitemizi ziyaret ettikleri esnada oluşturulurlar ve sitede aktif oldukları süre boyunca aktif olarak kalırlar, sayfayı kapattıklarında kendiliğinden silinirler.

Kalıcı çerezler: Kullanıcılar web sitemizi ziyaret ettikleri esnada oluşturulurlar ve geçerlilik süreleri bitene kadar silinmezler. Bu çerezler genellikle ziyaretçilerimizi hatırlamamıza ve bir sonraki ziyaretlerinde onlara özel bir deneyim yaratabilmemize olanak sağlarlar.

Bu çerezlerin yanı sıra üçüncü taraflardan alınan hizmetler kapsamında da çerez kullanılabilmektedir. Ancak kullanılan çerezlerin hiçbirinde kullanıcıların gizli bilgilerinin tutulmadığını özellikle belirtmek isteriz.

Çerez kullanım amaçlarımız aşağıda yer almaktadır:

 • Web sitesinde kullanıcı deneyiminin ve tercihlerinin, sonraki ziyaretleri kişiselleştirebilmek amacıyla kaydedilmesi
 • Web sitesi performansının artırılabilmesi
 • Daha etkin pazarlama faaliyetleri gerçekleştirebilmek için istatistiki bilgilerin toplanması

Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

Çerez politikamızda herhangi bir güncelleme yapmamız durumunda, yapılan güncellemenin içeriğini şeffaflık prensibimiz gereğince web sitemizde duyuracağımızı bilmenizi isteriz.