Enpara.com Kredi Kartı kullanım koşulları

 • Enpara.com Kredi Kartı, size sunulan limitler dahilinde alışveriş, ödeme ve nakit avans kullanımı yapabileceğiniz, aidatsız bir kredi kartıdır.
 • Enpara.com Kredi Kartı başvurunuz QNB Finansbank kredi politikaları ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilir, değerlendirme sonucu size derhal ve ücretsiz olarak SMS yoluyla iletilir.
 • Başvurunuzun olumlu olarak değerlendirilmesi durumunda Enpara.com tarafından size bir kredi kartı limiti tanımlanır, bu limit tüm QNB Finansbank kredi kartları için ortaktır. Mevcutta QNB Finansbank’ta bir kredi kartı limitiniz varsa bu limit Enpara.com Kredi Kartı başvurunuz sırasında yeniden değerlendirilir ve mevcut limitinizden daha düşük olmayacak şekilde güncellenir.
 • Kredi kartı limitiniz başvuru sonuç bilgilendirmesinde, kartınızın teslimi sırasında kart tutucusunda, Enpara.com kanallarında ve kredi kartı ekstrenizde belirtilir. Dilediğiniz zaman Enpara.com kanalları üzerinden kredi kartı limitinizin güncellenmesini talep edebilirsiniz.
 • Her ay ekstre kesim tarihinde hesaplanan kredi kartı ekstre borcunuzun yasal olarak belirlenen minimum ödeme tutarının, ekstrede belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmesi gerekir.
 • Ekstre borcunuza ait minimum ödeme tutarının tamamının son ödeme tarihine kadar ödenmesi ancak ekstre borcunuzun tamamının ödenmemesi durumunda, kalan ekstre borcunuzun içindeki alışveriş bakiyesine ekstre kesim tarihi itibarıyla alışveriş faizi uygulanmaya başlar.
 • Ekstre borcunuzun minimum ödeme tutarının tamamının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda ise, ekstre kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasındaki süre boyunca kalan ekstre borcunuzun içindeki alışveriş bakiyesinin tamamına alışveriş faizi uygulanır. Son ödeme tarihinden sonra ise, minimum ödeme tutarınızın içindeki alıveriş bakiyesinin ödenmeyen kısmı için alışveriş gecikme faizi, bu tutarı aşan kalan ekstre borcunuzun içindeki alışveriş bakiyesi için ise alışveriş faizi uygulanmaya başlar.
 • Nakit avans ve ilgili mevzuatta nakit avans hükmünde sayılan işlemleriniz için işlem tarihinden ödeme tarihine kadar nakit avans faizi günlük olarak uygulanır. Ekstre borcunuzun minimum ödeme tutarının tamamının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda, ödenmeyen minimum ödeme tutarınızın içerisinde yer alan nakit avans bakiyesi için nakit avans/taksitli nakit avans gecikme faizi, bu tutarı aşan kısmı için ise nakit avans/taksitli nakit avans faizi uygulanır.
 • Taksitli nakit avans işlemleriniz için işlem tarihinden taksit tarihlerine kadar taksitli nakit avans faizi günlük olarak uygulanır. Ekstre borcunuzun minimum ödeme tutarının tamamının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda, ödenmeyen minimum ödeme tutarınızın içerisinde yer alan taksitli nakit avans bakiyesi için nakit avans/taksitli nakit avans gecikme faizi, bu tutarı aşan kısmı için ise nakit avans/taksitli nakit avans faizi uygulanır.
 • Uygulanan tüm faizlere %15 oranında KKDF ve %15 oranında BSMV vergileri eklenir.
 • Enpara.com, faiz oranlarını, ücretleri ve tahsilat dönemlerini, uygulama tarihinden en geç 30 gün öncesinde size kredi kartı ekstrenizde bildirmek kaydıyla değiştirebilir. Faiz oran(lar)ında bir artış olması durumunda, bu artışa ilişkin bildirimden itibaren en geç 60 gün içinde kredi kartınıza ait tüm borcunuzu ödeyip, kartın kullanımına son verdiğiniz takdirde, faiz değişikliğinden etkilenmezsiniz.
 • Ekstrenize ait minimum ödeme tutarının arka arkaya üç dönem ödenmemesi durumunda kartınız kullanıma kapatılır, borcunuzun tamamı "hemen ödenmesi gereken borç" haline gelir ve Enpara.com bunu size bildirerek borcunuzun tamamını 30 gün içinde, faiz, vergi ve tarafınıza gönderilecek ihtar ve ihbarnameler için yapılacak her türlü masrafla birlikte ödemenizi talep eder. Ayrıca, bir takvim yılı içerisinde minimum ödeme tutarının toplamda üç dönem ödenmemesi durumunda kartınız ekstre borcunuzun tamamını ödeyene kadar nakit avans kullanımına kapatılır.
 • Enpara.com, 2 ay öncesinde tarafınıza SMS veya e-posta yoluyla bildirmek kaydıyla veya haklı nedenlerin varlığı halinde derhal kartınızı iptal ederek, kredi kartı sözleşmenizi feshedebilir.
 • Enpara.com Kredi Kartı Sözleşmesi’ni imzaladığınız/onayladığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, hiçbir gerekçe göstermeden, kredi kartınızı kullanmaktan ve sözleşmeden cayabilirsiniz. Cayma hakkınızı kullanabilmek için belirtilen süre içinde Enpara.com Çözüm Merkezi'ni arayarak bildirimde bulunmanız ve varsa kredi kartı borcunuzun tamamını bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, geri ödeme tarihine kadar işlemiş olan faiz ve vergileriyle birlikte ödemeniz gerekir. Bu ödemeyi zamanında yapmamanız durumunda cayma hakkınızı kaybedersiniz. Kredi kartınızı cayma süresi dolduktan sonra kullanmaktan vazgeçmeniz durumunda, Enpara.com Çözüm Merkezi’ni arayarak kartınızı iptal ettirebilir ve sözleşmenizi sona erdirebilirsiniz. İptal ettirdiğiniz kartınıza ait bir borç varsa, borcun tamamı ödeninceye kadar ekstre gönderilmeye devam eder.
 • Enpara.com Kredi Kartı sahibi olmak için herhangi bir sigorta zorunluluğu bulunmaz. Fakat dilerseniz Enpara.com Çözüm Merkezi’ni arayarak daini mürtehini (rehin alacaklısı) QNB Finansbank olan mevcut bir sigortanızın kredi kartınız ile ilişkilendirilmesini sağlayabilirsiniz.
 • Enpara.com Kredi Kartı sözleşmeniz onayınızın ardından kayıtlı e-posta adresinize gönderilir. Ayrıca, dilediğiniz zaman Enpara.com Çözüm Merkezi'ni arayarak bu sözleşmenin basılı olarak ücretsiz şekilde adresinize postalanmasını talep edebilirsiniz.
 • Enpara.com'a ait tüm ticari ve iletişim bilgilerine her zaman www.enpara.com web sitesinin 'İletişim' adımından ulaşabilirsiniz.
 • Verilen bilgilerde değişiklik yapılması durumunda ilgili mevzuata uygun olacak şekilde tarafınıza bilgilendirme yapılır, bilgilendirme anına kadar bu bilgiler geçerlidir.