Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı nedir? Nasıl çalışır?

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının işleyişi ise tamamen T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiştir, bu hesaplar 92, 181, 272 ve 365 gün vade ile ve iş günlerinde saat 11:00 - 23:59 saatleri arasında; hafta sonları ve tatil günlerinde ise 00:00 ile 23:59 saatleri arasında açılabilir.

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı ile ilgili detaylı açıklamaları ve örnekleri aşağıda bulabilirsiniz. Özellikle örnekleri dikkatlice incelemenizi önemle rica ederiz.

 • Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı, birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren kişilerin döviz kurlarındaki değişimler karşısında mağdur olmaması ve birikimlerinin dövize karşı değer kaybetmemesi için sunulan bir mevduat ürünüdür.
 • Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının özellikleri, hesabın işleyiş şekli ve çalışma esasları T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.
 • Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı, hesaba yatırılan paraya belirli bir süre (vade) sonunda, hesaplama yöntemi ilgili yasal düzenleme çerçevesinde belirlenmiş bir şekilde gelir kazandıran hesaptır.
 • Hesabın vade tarihinde, hesap açılış tarihinde ilan edilen ve vade sonuna kadar geçerli faiz oranı üzerinden hesaplanan getiri ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan USD alış kurunun hesap açılış tarihi ve vade tarihi arasındaki değişim oranı üzerinden hesaplanan getiri karşılaştırılır, yüksek olan getiri hesabın kazandırdığı gelir olarak belirlenir.
 • TCMB her iş günü kur korumalı TL vadeli mevduatlar için kullanılacak kurları web sitesinin “Saat Başı Belirlenen Döviz Kurları ve Altın Fiyatları” bölümünde yayınlar.
 • Hesap açılış ve vade tarihlerinde TCMB tarafından en son açıklanan 11:00’deki USD alış kurları hesabın açılış kuru ve vade kuru olarak belirlenir. Belirlenen hesap açılış kuruna göre hesap açılış tutarının USD karşılığı da belirlenmiş olur ve bu karşılık tutarı vade boyunca değişmez.
 • Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı vadeye kadar beklenmesi durumunda anapara kaybı riski taşımaz ve kesin getiri sağlayan bir yatırım aracıdır. Hesabın vadeden önce kapatılması durumunda ise anapara kaybı söz konusu olabilir, bu konu aşağıdaki ilgili maddede detaylı olarak açıklanmıştır.
 • Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının getirisi üzerinden Gelir Vergisi (Stopaj) kesintisi yapılmaz.
 • Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı iş günlerinde saat 11:00 - 23:59 saatleri arasında; hafta sonları ve tatil günlerinde ise 00:00 ile 23:59 saatleri arasında açılabilir. Hesap açılış işlemi Enpara.com İnternet Şubesi, Cep Şubesi ve Çözüm Merkezi üzerinden yapılabilir.
 • Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı sadece 92, 181, 272 ve 365 gün vadeli olarak ve sadece USD alış kurundaki değişime bağlı olarak açılabilir. (Enpara.com, ilgili yasal düzenlemeye uygun olarak diğer vade seçeneklerini ve kur değişiminde esas alınacak diğer döviz cinslerini de sunabilir.)
 • Hesaba yansıtılacak gelir, vade gün sayısına göre hesaplanır. Gelir, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabına (veya tercihe göre Vadesiz TL Mevduat hesabına) vade sonunda yansıtılır.
 • Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabında gelir kazanmak için, yatırılan para belirlenen vade boyunca hesapta kalmalıdır. Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabından vade boyunca para çekebilmek için, hesabın kapatılması gerekir.
 • Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabında haciz, ihtiyati haciz, tedbir, ihtiyati tedbir kaynaklı veya resmi kurumlar tarafından tesis edilen bir kısıt olması durumunda, vade sonunda hesaplanan gelir hesaba yansıtılır ve hesabın Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduat özelliği kaldırılarak hesap Standart Vadeli Mevduat Hesabı’na dönüştürülür.
 • Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının vadesinden önce kapatılması durumunda, hesabın açılış kuru ile hesap kapama tarihinde TCMB tarafından en son açıklanan 11:00’deki USD alış kuru karşılaştırılır, düşük olan kur ile hesap açılış tutarının USD karşılığı çarpılarak hesabın kapama bakiyesi belirlenir ve bu tutar Vadesiz TL Mevduat hesabına aktarılır.
 • Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının vadesinden önce kapatılmak istenmesi durumunda bu işlem Enpara.com Cep Şubesi, İnternet Şubesi ve Çözüm Merkezi üzerinden iş günlerinde saat 11:00 - 23:59 saatleri arasında; hafta sonları ve tatil günlerinde ise 00:00 ile 23:59 saatleri arasında gerçekleştirilebilir.
 • Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabına vade boyunca yeni para eklenemez, ancak yeni bir hesap açılabilir.
 • Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabındaki tutar, vadenin son gününde çekilmediği takdirde, o gün Enpara.com’da geçerli olan faiz oranıyla, o gün TCMB tarafından açıklanan USD alış kuru yeni hesap açılış kuru olarak dikkate alınarak, talimat yoksa aynı vadeyle, talimat varsa belirlenen yeni vadeyle yenilenir.
 • Yeni açılan bir kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının vade bitiş tarihinin tatil gününe denk gelmesi durumunda vade bitiş tarihi bir sonraki iş gününe ertelenir. Hesap açılış onay adımında ve hesap detayları ekranında vade başlangıç ve bitiş tarihleri açıkça belirtilir.

Hesabın vade tarihine kadar açık kalması durumunda hesabın getiri oranının ne olacağı ile ilgili örnekler

27/12/2021 tarihinde 100.000 TL tutarlı, %16,00 faiz oranıyla, 92 gün vadeli (vade tarihi 29/03/2022) kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı açtığınızı, hesap açılış tarihi olan 27/12/2021’de saat 11:00’de TCMB’nin açıkladığı USD alış kurunun 11,4373 olduğunu ve hesabınızı vade tarihine kadar kapatmadığınızı varsayalım.

Durum 1 Vade tarihi olan 29/03/2022 saat 11:00’de TCMB’nin açıkladığı USD alış kurunun 10,3525 olması:
 • Hesabın yıllık faiz oranı: %16,00
 • Hesap açılış tarihindeki USD alış kuru: 11,4373
 • Hesap açılış tutarının USD karşılığı: 8.743,32 USD
 • Vade tarihindeki USD alış kuru: 10,3525
 • Vade tarihindeki faiz geliri: 4.032,88 TL
 • Vade tarihindeki kur değişimi kaynaklı getiri: 8.743,32 x (10,3525 – 11,4373) = -9.484,75 TL
 • Hesabın vade tarihindeki kur değişimi kaynaklı getirisi faiz gelirinden daha düşük olduğu için bu durumda %16,00 yıllık faiz oranı üzerinden hesaplanmış faiz geliri hesabınızın getirisi olur.
Durum 2 Vade tarihi olan 29/03/2022 saat 11:00’de TCMB’nin açıkladığı USD alış kurunun 11,8545 olması:
 • Hesabın yıllık faiz oranı: %16,00
 • Hesap açılış tarihindeki USD alış kuru: 11,4373
 • Hesap açılış tutarının USD karşılığı: 8.743,32 USD
 • Vade tarihindeki USD alış kuru: 11,8545
 • Vade tarihindeki faiz geliri: 4.032,88 TL
 • Vade tarihindeki kur değişimi kaynaklı getiri: 8.743,32 x (11,8545 – 11,4373) = 3.647,71 TL
 • Hesabın vade tarihindeki kur değişimi kaynaklı getirisi faiz gelirinden daha düşük olduğu için bu durumda %16,00 yıllık faiz oranı üzerinden hesaplanmış faiz geliri hesabınızın getirisi olur.
Durum 3 Vade tarihi olan 29/03/2022 saat 11:00’de TCMB’nin açıkladığı USD alış kurunun 12,2550 olması:
 • Hesabın yıllık faiz oranı: %16,00
 • Hesap açılış tarihindeki USD alış kuru: 11,4373
 • Hesap açılış tutarının USD karşılığı: 8.743,32 USD
 • Vade tarihindeki USD alış kuru: 12,2550
 • Vade tarihindeki faiz geliri: 4.032,88 TL
 • Vade tarihindeki kur değişimi kaynaklı getiri: 8.743,32 x (12,2550 – 11,4373) = 7.149,41 TL
 • Hesabın vade tarihindeki kur değişimi kaynaklı getirisi faiz gelirinden daha yüksek olduğu için bu durumda kur değişimi kaynaklı getiri hesabınızın getirisi olur.

Hesabın vade tarihinden önce kapatılması durumunda hesap kapanış bakiyesinin ne olacağı ile ilgili örnekler

27/12/2021 tarihinde 100.000 TL tutarlı, %16,00 faiz oranıyla, 92 gün vadeli (vade tarihi 29/03/2022) kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı açtığınızı, hesap açılış tarihi olan 27/12/2021’de saat 11:00’de TCMB’nin açıkladığı USD alış kurunun 11,4373 olduğunu ve hesabınızı 08/03/2022 tarihinde vadesinden önce kapattığınızı varsayalım.

Durum 1 Hesap kapanış tarihi olan 08/03/2022 saat 11:00’de TCMB’nin açıkladığı USD alış kurunun 10,3525 olması:
 • Hesabın yıllık faiz oranı: %16,00
 • Hesap açılış tarihindeki USD alış kuru: 11,4373
 • Hesap açılış tutarının USD karşılığı: 8.743,32 USD
 • Hesap kapanış tarihindeki USD alış kuru: 10,3525
 • Hesap kapanış tarihindeki kur, hesap açılış tarihindeki kurdan daha düşük olduğu için burada anapara kaybı söz konusudur.
 • Anapara kaybı: 8.743,32 x (11,7373 - 10,3525) = 9.484,75 TL
 • Hesaba yatırılacak tutar: 90.515,25 TL
Durum 2 Hesap kapanış tarihi olan 08/03/2022 saat 11:00’de TCMB’nin açıkladığı USD alış kurunun 11,8545 olması:
 • Hesabın yıllık faiz oranı: %16,00
 • Hesap açılış tarihindeki USD alış kuru: 11,4373
 • Hesap açılış tutarının USD karşılığı: 8.743,32 USD
 • Hesap kapanış tarihindeki USD alış kuru: 11,8545
 • Hesap kapanış tarihindeki kur, hesap açılış tarihindeki kurdan daha yüksek olduğu için burada anapara kaybı söz konusu değildir.
 • Hesaba yatırılacak tutar: 100.000,00 TL