Kredi kartı faiz ve ücretleri

Dec 24, 2018, 21:35 PM
Title : Kredi kartı faiz ve ücretleri
Başlık 1 : Kredi kartımıza ait ücret ve faizlerin tanımları, tutar/oran değerleri ve tahsilat periyotları aşağı yer almaktadır.
Başlık 2 :
Başlık 3 :
Başlık 4 :
Header Number : 4

BSMV: Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi