Kredi sigortası nedir?

Kredi Sigortası Nedir?

Kredi sigortası uygulamaları, banka müşterilerinin çıkarını gözetmek adına yapılan uygulamalardır. Kişilerin sağlık problemleri, işsizlik ya da ölüm nedeniyle gerçekleşen ödeme sorunlarını çözüme kavuşturan kredi sigortaları, bu tür durumlarda borç sahibi kişiler yerine ödeme gerçekleştirilmesini sağlar. Temel olarak teminat yerine geçebilen kredi sigortaları, banka müşterileri için kredi ödeme güvencesi verir.


 
bilgibankasi-ihtiyackredisi-content

Kredi sigortası nedir?


Genel olarak "hayat sigortası" olarak belirtilen ve bankadan kredi alabilmek için şart koşulan kredi sigortaları, bankaların iş birliği içerisinde oldukları ya da acentesi oldukları sigorta kurumlarca belirtilen prim miktarları olarak tahsil edilir. Kredi sigortaları, çekilen kredi tutarı içerisinden tahsil edilebilir. Kredi çekilen bankaya, ayrıca ödeme de yapılabilir. Kredi güvence sigortalarının bankalarca belirlenen farklı isimleri bulunur. Örneğin, hayat sigortası da aslında kredi sigortası türlerindendir ve kredi ödemelerinin bir çeşit güvencesidir.


Çoğu zaman ''kredi ödeme güvencesi'' adıyla da anılan kredi sigortaları, borçlu kişinin işsiz kalması durumunda borç taksitlerinin ödenmesine yardımcı olur. Borçlu kişinin hayat kaybında ya da çalışamaz bir duruma gelecek şekilde hastalanması durumunda da borçlu kişi adına kredi sigortası kurumu ödeme yapar. Hem bankaların hem de banka müşterilerinin çıkarlarını gözeten kredi sigortaları, kredi borçlarının güvence altına alınmasını sağlar. Kredi sigortaları, kaza sonucu gerçekleşen maluliyet yaşayan kişilerin de kredi taksitlerini ödemek durumundadır. Kredi sigortaları, kredi onay sonucundan sonra vadesiz hesaplara para aktarılmadan evvel kredi kullanıcısına teklif olarak sunulur. Kredi sigortası işlemi için alınacak olan tutar da bu alanda belirtilir. Sigorta prim ödemeleri, peşin olarak ya da taksitler hâlinde tahsil edilebilir.


Kredi sigortasının genel şartları nelerdir?


Kredi sigortalarının hemen hepsinde genel şartlar, genellikle aynıdır. Sigorta kuruluşlarının uygulamalarına göre değişebilen hükümler dışında temel kurallar, birbiriyle benzerlik gösterir. Kredi güvencelerinin genel şartları, Türkiye Sigorta Birliğinin yaptığı hüküm açıklamalarına göre ele alınmıştır. Kredi ödeme güvencelerinin geçerlilik süresi, genellikle kredi taksitlendirme süreci ile uyum içerisindedir. Örneğin, bir ihtiyaç kredisinin kredi sigortası kredi vadesi boyunca geçerlilik kazanır. Yıllık olarak tahsil edilen sigorta tutarı, yenileme süresi geldiğinde borçlu kişiye sunulur.


Kişinin isteği doğrultusunda ikinci sigorta poliçesini düzenlemek için yenileme işlemi yapılır. Kredi sigortalarının genel şartları ve sağladığı teminatlardan başlıcaları detaylandırıldığında yaşam kaybı, tam ve daimi maluliyet teminatı, istem dışı işsizlik teminatı, geçici iş göremezlik teminatı, gündelik hastane tazminatı teminatı olarak sıralanabilir. Yaşam kaybı durumunda borçlu kişinin kalan kredi taksit tutarlarının tamamı karşılanır. Kalan bakiye olması durumunda ise kişinin yasal varislerine veya yakınlarına ödeme yapılır.

 


İstem dışı işsizlik durumunda ödenek alınabilmesi için genellikle kişinin belli bir süre boyunca sürekli bir şekilde çalışmış olması şartı bulunur. Ayrıca bu poliçe için belirlenmiş muafiyet süresi de geçirilmiş olmalıdır. İŞKUR şartlarıyla belirlenmiş olan işsizlik ödeneği alan kişiler, bu konuda herhangi bir sorun yaşamadan kredi sigorta teminat bedellerini alabilir. Teminat alabilme sayısı, sigorta kurumlarının belirlediği farklı şartlara göre değişebilir. Sigortaların süresi, belirtilen tarih ve saatin bitişinde dolar. Yenilenme işlemi, onaylanmadığı sürece otomatik olarak gerçekleşmez.

 


Hangi krediler sigorta kapsamı altındadır?


Finans kuruluşları, bireysel kredi, ihtiyaç kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi gibi taksitler hâlinde ödemelerin gerçekleştirildiği kredi türlerinde kredi sigortası uygulaması yapar. Kredi türlerinin neredeyse tamamında kredi sigortası işlemi yapılır. Finans kuruluşları, kredi kartı kullanıcılarına da kredi sigortası teklifi yapabilir. Genel olarak taksitler hâlinde tahsil edilen tüm krediler, sigorta kapsamındadır.


Kredi sigortası yaptırmak zorunlu mudur?


Kredi sigortası yaptırmak, zorunlu değildir. Ancak, finans kuruluşları, müşterilerine kredi çekme işlemlerinde kredi sigortası almayı şart koşabilir. Bu şartın yasal bir dayanağı tespit edilmemiştir. Bu uygulamalarda asıl amaç, kredi ödemesinin tahsilinde yaşanacak olan sorunları engellemektir. Kredi onay sürecinde onaylanan sigortanın süresi bittiğinde yeniden teklif edilen sigorta da zorunlu değildir. Banka müşterileri, kabul edip onaylanmadığı sürece poliçe yenileme işlemi gerçekleşemez.


Yenileme tarihleri geldiğinde sigorta kurumlarının personelleri, banka müşterilerine ulaşarak yenilenme yapılıp yapılmayacağı hakkında bilgi ister. Yapılan görüşmede ret hakkı kullanılarak yenileme isteği onaylanmayabilir. Konut kredilerinde zorunlu olan sigorta türlerinden olan DASK sigortası ise tamamen yasal bir sigorta türüdür. Bu sigorta, depreme karşı korunma sigortalarındandır.


Kredi sigortası kapsamı dışında kalan durumlar nelerdir?


Türkiye Sigorta Birliği'nin yaptığı açıklamalara göre kredi sigortası yaptırmış olan kişi, intihar sonucunda hayatını kaybetmişse bu durumda teminat bedeli ödemesi yapılamaz. Bu durumda yalnızca ''riyazi ihtiyat'' adı verilen ödeme gerçekleşebilir. Fakat bu durum sigortalı eğer aksine bir sözleşme ile süre kısaltılmamışsa ve aralıksız olarak en az üç yıl devam etmiş bulunuyorsa geçerli değildir ve teminatın tamamı ödenir.

Ayrıca, sigorta yaptıran kişinin vefatı yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, yalnızca ''riyazi ihtiyat'' ödemesi gerçekleştirilir ve teminat bedeli ödemesi yapılmaz. Kredi sigortaları, savaşlar sırasında da geçersiz olur. Bu tür durumlarda herhangi bir yasa çıkmadığı sürece teminat bedeli ödemesi yapılmaz. Son olarak, sigortalı olan kişi; biyolojik ve kimyasal saldırılar, AIDS, nükleer saldırılar sebebiyle hayatını kaybederse de teminat bedeli ödemesi yapılmaz. TSB'nin hüküm açıklamalarından konuyla ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilir. Bu hükümler dışında teminat bedellerinin sigortalı kişilere ödenmesi gerekir.


Kredi sigortalarının faydaları nelerdir?


Kredi sigortaları, yukarıda belirtilen koşullar altında kişilerin kredi taksit ödemelerinin gerçekleştirilmesini sağlar. Bu yöntem, hem kişilerin yakınlarına hem de borçlu kişilere bir çeşit güvence sağlaması açısından faydalıdır. Ölüm sebebiyle mağduriyet yaşayan aileler, kredi ödeme yükümlülüğü altına girmemiş olur. Kredi sigortaları, işsizlik durumunda da kişilerin yaşam kalitesini artıran bir etkendir. İşsizlik sebebiyle yaşanabilecek olan mağduriyetlerin giderilmesinde önemli bir pay sahibidir.


Kredi sigortalarının prim tutarları nasıl belirlenir?


Kredi sigortalarının prim tutarları, sigorta kuruluşları tarafından belirlenir. Genellikle kredilere otomatik olarak sunulan sigorta paketleri, teminata ve çekilen kredi tutarına göre değişebilir. Örneğin, çekilen kredi tutarı yüksek ise kredinin sigortası daha yüksek bir bedel olurken, kredi tutarı düşük bir sigortanın prim bedeli daha düşük olur.


Enpara.com kredi sigortası uygulamaları nelerdir?


Enpara.com kredi çeşitlerinin faiz oranları oldukça düşüktür. Aylık faiz oranları için belirlenmiş olan oran ihtiyaç kredilerinde alınan kredi sigortası primleri de müşteri memnuniyeti politikası adına düşük seviyelerdedir. Bu tutar, farklı sigorta kuruluşlarında farklı tutarlara ulaşabilir. İhtiyaç kredilerinde sunulan en önemli avantaj ise kredi tahsis ücreti ya da dosya masrafı gibi isimler altında hiçbir masraf alınmamasıdır. Düşük faiz oranlarıyla sunulan ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere göre belirlenmiş maksimum vade seçenekleri bulunan Enpara.com İhtiyaç Kredisi alternatiflerini değerlendirmek için Enpara.com İnternet Şube’si ya da mobil bankacılık uygulaması üzerinden başvuru yapılabilir.


Enpara.com'a yapılan kredi başvurularının değerlendirme süresi ise en fazla 8 saattir. Enpara.com İhtiyaç Kredisi tutarları, Sigorta prim tahsilatı dışında komisyon veya herhangi bir ücretlendirme de yapılmaz. Enpara.com kredi sözleşmelerinde bu durum, kesin bir şekilde belirtilmiştir. Ayrıca Enpara.com İhtiyaç Kredileri, vade süresi dolmadan önce istenilen herhangi bir vakitte tamamen kapatılabilir. Uygun faiz koşulları ve taksit seçeneklerinden yararlanmak için hemen başvuru yaparak kredi sonucunuzu öğrenebilirsiniz.


bilgibankasi-ihtiyackredisi-footer

İlgili ürünler

Daha fazla bilgi

 • Kredi sigortası nedir?

  Bankaların asli işlevlerinden biri, kredi vermektir. Ancak, kredi kullandırmak, bankalar için borcun geri ödenmemesi riskini de beraberinde getirir. Bu nedenle bankalar, alacaklarını güvence altına alacak birçok tedbir geliştirir. Bu tedbirlerden en önemlisi, kredi talep eden müşteri ile kredi sözleşmesi yapılmasıdır. Kredi sözleşmeleri, kredinin kullandırılma şartlarını belirleyen ve hem bankaya hem kredi kullanan kişiye birtakım hukuki sorumluluklar yükleyen belgedir. Geri ödenmeme riskini azaltmak için başvurulan diğer yöntemlerden biri ise kredi kullanan müşteriden teminat alınmasıdır. Teminat, kredi borcu için kefil talep edilmesi olabileceği gibi, taşıt rehni, mevduat rehni ya da gayrimenkul ipoteği de olabilir. Ancak, sözleşmeye, teminata ve bankaların başvurduğu diğer tedbirlere rağmen yine de kredi alacağının geri ödenmeme riski tamamen ortadan kalkmış olmaz. Bu noktada kredi sigortası, bu riskin giderilmesine destek olur.

 • Kredi sigortasını kimler yapabilir?

  Kredi sigortası, en basit anlatımıyla kredinin geri ödenme güvencesidir. Kredi sigortası sayesinde bankalar, bireysel kredi kullanan müşterilerin borcunu teminat altına almış olur. Kredi sigortası poliçesi, kredi müşterisinin vefat durumu, tam ve sürekli maluliyet hâli ve işsiz kalması gibi teminatları kapsayabilir. Kredi sigorta poliçesinde tanımlanmış olan ve müşterinin krediyi geri ödeme durumunu engelleyecek hâllerin ortaya çıkması durumunda bankanın kredi alacağını tahsil etmesine imkân tanır.

  Kredi koruma sigortası olarak da adlandırılabilen kredi sigortasındaki en temel teminat, "vefat teminatı"dır. Sigorta poliçesinde yer alan vefat teminatı, kredi borçlusunun taksit ödemeleri devam ederken vefat etmesi hâlinde kalan borcun sigorta şirketi tarafından ödenmesini sağlar. Vefat teminatı, aynı zamanda vefattan sonra varisleri kredi borcu yükünden de kurtarmış olur. Vefat teminatı dışında sigorta poliçe kapsamında yer alan tam ve sürekli maluliyet teminatı da aynı şekilde kredi borcunun güvence altına alınmasını sağlar. Vefat durumu ve tam ve sürekli maluliyet hâllerinde sigorta şirketi, ödenmeyen kredi borcunu kapattıktan sonra varsa kalan tutarı mirasçılara öder. Kaza sonucu sakatlanma, istem dışı işsizlik gibi teminatlara ilişkin güvence şartları ve sigorta süresi boyunca teminatların kaç kez kullanılabileceği, sigorta poliçesinde belirtilir. Bu durumların gerçekleşmesi hâlinde poliçede yer alan şartlar kapsamında sigortalı, tazminat talebinde bulunabilir.

  Türkiye'nin ilk dijital bankacılık uygulaması olan Enpara.com, kredi ürünleri ile nakit gereksinimlerinizi avantajlı oranlarla karşılar. İnternet ya da cep şubesinden kolaylıkla kredi başvurusu yapabilir; başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi sonucunda hiçbir masraf ve komisyon ödemeden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Kredi geri ödemelerinizde Enpara.com'un sunduğu esnek ödeme imkânlarından yararlanabilirsiniz.

   

 • Kredi sigortasının genel şartları nelerdir?

  Kredi sigortası; ihtiyaç kredileri, konut kredileri ve taşıt kredileri gibi kredi türlerini alan şahısların kredi ödemesini güvence altına almak için yapılan sigorta çeşitlerinden biridir. Kredinin ödeme planına dâhil olan sigorta süresince kredi alan banka müşterilerinin sağlık sorunları ya da ölüm sebebiyle kredi borcunu ödeyememesi durumunda kredi sigortası, belirli bir süre ya da tutar için kredi ödemesini karşılar. Kredi sigortaları, hem banka müşterilerine hem de bankalara, kredi geri ödemesi konusunda güvence sağlar. Belirli ücretler karşılığında yapılan kredi sigortaları, her bankada sigorta paketinin kapsamına ya da süresine göre farklı fiyatlandırmalarla sunulabilir.

  Kredi sigortasının şartları, bankaların anlaşmalı olduğu firmaların prensiplerine göre değişebilir. Ancak; genel şartlar, tüm kredi sigortalarında benzerlik gösterir. Türkiye Sigorta Birliği'nin açıkladığı genel hükümlere değinilecek olursa; sigorta sözleşmesiyle birlikte başlayan teminat süresi, sigorta poliçesinde belirtilen başlama ve bitiş tarihleridir. Bu süre zarfı içerisinde alınan kredi, güvence altındadır. Fakat poliçe süresi bittiğinde sigorta poliçesinin yenilenmesi gerekir. Ortak alınan kredilerde ise her iki kredi alıcısı da sigortayı onaylamalıdır.

  Sigorta yaptıran kişiler, kredilerini ödeyemedikleri durumda baz alınan özel şartlar bulunur. Bu şartlar arasında bulunan iflas durumu, bilirkişiler tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda ödenemeyen kredi teminat kapsamında karşılanır. İlgili görevli, sunulan belgeleri inceleyerek iflası kabul eder. Ardından kredi ödemesi, sigortacı şirket tarafından karşılanır. Ölüm sebebiyle ödenemeyen kredi borçları ise ölen kişinin mirasçısının yapacağı bildirim sonucunda, sigorta şirketi tarafından ödenir.

  Kredi sigortaları, işsizlik sebebiyle yapılamayan kredi aylık ödemelerini de üstlenebilir. İŞKUR tarafından işsizlik aylığı alan kişiler, kredi sigortasının bu maddesinden yararlanabilir ve kredi ödemelerini sigorta kurumundan tahsil edebilir. İşsizlik dışında ciddi sağlık sorunları sebebiyle kredi borcunu ödeyemeyen kişilerin de kredi ödemeleri yapılabilir. Sağlık raporlarıyla birlikte sigorta kurumuna bildirimde bulunulduğunda kredinin ödenmemiş kısmı, sigorta kurumu tarafından kapatılabilir.

  Kredi sigortaları için belirtilen genel şartlar, kredi başvurusu sürecinde imzalanan sigorta poliçesinde belirtilir. Yukarıdaki şartların geçerli olmadığı sigorta sözleşmeleri de bulunabilir. Sigorta poliçesi yaptırırken bu şartlar incelenebilir. Kredi sigortalarının genel şartları dışında kurumlar tarafından belirtilen özel hükümler de sözleşmeye eklenebilir. İmza atmadan önce bu şartlar, mutlaka değerlendirilmelidir.

  Enpara.com ihtiyaç kredilerinde kredi sigortası uygulaması bulunur mu?
  Enpara.com'da ihtiyaç kredilerinde kredi sigortası hizmeti sunulur. İhtiyaç kredilerinin belirli sebeplerle geri ödenememesi durumunda kredi alan müşteriler için güvence sunan Enpara.com, avantajlı faiz oranlarıyla ve farklı vade seçenekleriyle nakit ihtiyaçlarını karşılar.

Enpara.com Bilgi Bankası’nda yer alan tüm içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada sunulan bilgilerin kesin doğruluğu garanti edilmemekte olup Enpara.com’un sunmakta olduğu veya sunacağı ürünlerle, servislerle veya kampanyalarla ilgili bir taahhüt içermemektedir. İçeriklerde yer alan bilgiler hakkında konunun uzmanlarına danışmanızı ve önerileri uygulamadan önce uzman görüşlerinden faydalanmanızı tavsiye ederiz.