Kredi notunun önemi

Kredi Notunun Önemi

Kredi notu; bireylerin, şirketlerin ve devletlerin sıkça krediye ihtiyaç duyabildiği bir dönemde kredi sisteminin düzgün işlemesini sağlayan en önemli parametrelerin başında gelir. Finans sisteminin işleyişi açısından oldukça önemli olan bu sistemin temelinde kişi ve kurumların kredi notlarını belirleyen kurumlar yer alır. Kredi notu konusu, yalnızca bankalar ile ilişkilendirilse de farklı alanlarda da kişilerin karşısına çıkabilir. Örneğin kiralık ev konusunda kişinin kredi notu mülk sahibine güvenilirlik konusunda bir fikir verir. Kredi notu sayesinde mülk sahipleri, kişinin ödeme geçmişi hakkında fikir sahibi olur. Birçok alanda önemli olan kredi notunun belirlenmesi için kurumların baz aldığı belirli kriterler vardır.


 
ENP-21734-BILGI-BANKASI-BIREYSEL-ONLINE-KREDI-KARTI-BASVURUSU-300x250

Kredi puanının düşük ya da yüksek olmasındaki en önemli kıstas, kredilerin zamanında ödenmesidir. Kredi puanının hesaplanmasında kredilerin düzenli ödenmesinin önemli bir payı vardır. Tüm kredili işlemlerin ödemesini zamanında ve düzenli olarak yapan kişiler, kredi puanı konusunda sorun yaşamaz. Yeni kredi ürünlerinden faydalanılması da bu puanın belirli bir oranını oluşturur. En az düzenli ödeme kadar önemli olan bir başka konu ise kişinin ödemekle yükümlü olduğu mevcut borçlarıdır. Düzenli ödeme gibi kişinin toplam borcu da kredi puanının belirli bir oranını oluşturur. Bu da borçluluk azaldıkça kredi puanının yükseldiği anlamına gelir. Sık kredi kullanmak da kredi puanını etkileyen faktörler arasında yer alır. Kredi kullanım yoğunluğu, kredi puanına belirli bir oranda etki eder.


Kredi Notu Nedir?


Giderek daha fazla kişinin ihtiyaç duyduğu kredi ve kredi kartı borçlarının geri ödenmesinde doğacak problemler, hem krediyi alan hem de veren için çeşitli sorunlar yaratır. Bunların mümkün olduğunca önüne geçmek için krediyi veren kurumun, kredi alacak kişiye dair bilgi sahibi olması gerekir. Bu yüzden kişilerin tüm finansal geçmişi bir sistemde toplanarak analiz edilir ve ortaya kredi notu çıkar. Türkiye'de kredi notu, bankaların ortaklığı ile kurulan Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından belirlenir. KKB'nin hizmet verdiği Findeks tarafından son kullanıcılara bildirilir. Türkiye'de faal olan tüm bankalar, finansal geçmiş hakkındaki raporları bu kuruma gönderir ve elde edilen verilere göre 1 ile 1900 puan arasındaki kredi notu oluşturulur.


Puanlamanın durumuna göre her puan aralığı için belirli bir risk grubu oluşur. "En riskli"den "çok iyi"ye ulaşan bu aralığa göre bankalar, kredi notu sahiplerine kredi verir. Bankalar, bu kredi notlarına göre kredi verip verilmeyeceğini belirleyen sistemler kurar. Kişi ve kurum olarak farklılık gösteren sistemlerde her finansal kurumun değerlendirmesi farklı yapılır. Kredi alırken tek önemli ölçüt kredi notu olmasa da bankalar, en çok kredi notuna önem verir. Kredi notu dışında ek gelirlere, hane halkının gelirine, çalışma durumunuza da kredi verirken dikkat edilir. Bankalar, dönemsel olarak bu kurallarını esnetebilir.


Kredi Notu Neden Önemli?


KKB'nin müşterilerine bilgi vermek için oluşturduğu Findeks'in hesaplamalarında geçmiş finansal işlemler kullanılır. Bu işlemler, kişinin borç ödeme konusundaki geçmişini yansıtır. Vadesi ne olursa olsun tüm kredi işlemlerinde güvenilir bir profil çizilmesi için borç ödeme konusundaki geçmişin problemsiz olması gerekir. En basit kredi türlerinden olan kredi kartını alırken, ev veya araba gibi ihtiyaçlarınız için kredi kullanırken ya da bankaların bayram gibi dönemlerde sunduğu fırsatlardan faydalanırken ödeme geçmişi, kişilerin karşısına çıkar. Daha önce kredi notunun hiç düzenlenmemiş olması da bankaların kredi verme konusundaki kararını etkiler. İşlemlerin gerçekleşebilmesi için önceki dönemlerde kişinin bir borç edinmiş ve bunu zamanında kapatmış olması gerekir.


Bankalar, kişi ve kurumlara kredi verirken ödeme geçmişlerindeki performansı baz alır. Örneğin şirket sahiplerinin zamanında ödenmiş kredileri, kredi puanını yükseltir. Bankaların sunduğu düşük faizli kredi gibi fırsatlardan yararlanmak kolaylaşır. Bu da şirkete gayrimenkul kazandırılması, ihtiyaç duyulan araçların alınması, sermayenin genişletilerek işin büyütülmesi konusunda sermaye sahibine yardımcı olur. Bu durum, finansal güvenilirliği yüksek olan kişiler için de aynı oranda geçerlidir. Düğün sürecinde çekilen krediler, buna örnek gösterilebilir. Nakit ihtiyacı olanlar, bu gibi dönemlerde ellerindeki nakdi kullanmadan borçlanmak isteyebilir. Kredi notu düşük olan veya olmayan kişilere bankaların kredi vermemesi sonucu bu gibi dönemlerde kredi kullanmak isteyenler problem yaşayabilir. Aynı durum, devletler için de geçerlidir. Ülkedeki gelir-gider dengesinin doğru düzenlenmesi için devletler de kredilere ihtiyaç duyar. Tıpkı bireylerin ve şirketlerin kredi notunu belirleyen kurumlar gibi devletlerin de kredi notları, uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenir. Birçok parametreyi hesaplamaya katan ulusal ve uluslararası bu kurumlar, kimin kredi almaya uygun olup olmadığını ve bu kredilerin faizlerinin nasıl olması gerektiğini belirler.


Kredi Notunu Etkileyen Faktörler


Günlük hayatta çeşitli krediler ile yapılan ödemelerin oranı arttıkça kredi notu sahibi kişiler de giderek artıyor. Her bankanın bu notu belirlemek için kendine has sistemleri olsa da Türkiye'de en fazla finansal geçmiş bilgisine sahip olan KKB, belirli hesaplar ile bu notu hazırlar. Bu aşamada sayıları giderek artan kredi kartları, büyük önem taşır. Kredi kartı limiti ve dönemsel kart borcundan bağımsız olarak kredi kartının ödeme düzeni, kredi notuna da yansır. İhtiyaç kredisi gibi daha yüksek taksitlere sahip krediler de aynı şekilde değerlendirilir. Geçmiş dönemde kullanılan ev, ihtiyaç kredisi gibi kredilerin geri ödeme düzenini sağlamış olmak, kredi notunuzu yükseltir. Kredinin türü ne olursa olsun ödemelerin düzensizliği, piyasada güvensiz bir görüntü verir ve bu durum, kredi puanına olumsuz yansır.


Kredili mevduat hesabı gibi ürünlerin kullanımı sonucu bankada bulunan borçlar da kredi notunu etkiler. Bankalarda bulunan borçların boyutu, borçların ödenmesi konusundaki gücü ortaya koyar. Bunun kredi notuna yansıması olumlu veya olumsuz olabilir. Bankaların ödeme alışkanlığına dair fikir sahibi olmadığı durumlarda ilk aylardaki ödemelerin düzeni de kredi notuna olumlu etki eder. Limiti ne olursa olsun açılan ilk kredi kartının ödemelerini düzenli yapmak, kredi notunun kolayca yükselmesini sağlar. Kredi kartı limitinin neredeyse tamamını kullanıp bankalara sürekli borçlu konumda olmak ise kredi notunun düşmesine neden olabilir. Son beş yıldaki finansal hareketler baz alındığı kredi notu hesaplamasında meydana gelebilecek en olumsuz durum ise ödemelerin gecikerek kanuni takibe girmesidir. Güvensizliğe yol açan bu durum, beş yıl boyunca kişinin finansal geçmişinde yer alır ve kredi notunun riskli grubuna girmesine neden olur.


Neredeyse tüm finansal ürünlere kolayca ulaşmanız için belli bir puana sahip olmanız gerekir. Kredi notunuz sıfır ise ödemesini düzenli yapabileceğiniz limiti olan bir kredi kartına başvurarak finansal kaydınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Aidatsız Enpara.com Kredi Kartı’na başvurarak gündelik ihtiyaçlarınızda kredi kartı kullanabilirsiniz. Düzenli ödemeler sonucu kredi notunuzun yükselmesi ile size uygun ödeme seçenekleri bulunan kredilere de başvurabilirsiniz.


 
bilgibankasi-ihtiyackredisi-footer

İlgili ürünler

Daha fazla bilgi

 • Kredi notu neyi belirler?

  Kredi notu, Kredi Kayıt Bürosu'na bağlı Findeks tarafından kişinin bankalar üzerinden gerçekleştirdiği finansal işlemler analiz edilerek hesaplanır. Kişilerin finansal haritası çizildikten sonra elde edilen veriler belli bir sistem ışığında puanlanarak yanılma payı düşük bir finansal analiz ortaya konur. Müşterinin finansal tarihinin somut veriler ışığında değerlendirilmesiyle elde edilen kredi notu, oldukça sağlıklı bir referans kaynağı olma özelliği taşır.

  Kredi notunun önemi

  Bankalar kredi ya da kredi kartı başvurusunda bulunan kişi veya kuruluşların kredi notunu inceleyerek o kişinin risk seviyesini hesaplar. Özellikle borç geri ödemeleri konusunda gösterilen performansın iyi olması, yüksek kredi notu ve düşük risk seviyesini beraberinde getirir. Bankacılık işlemleri konusunda sergilenen istikrarsız ve olumsuz davranışlar ise düşük kredi notu ve yüksek risk grubunu doğurur.

  Müşteri tarafından talep edilen finansal çalışmaya bankanın olumlu ya da olumsuz yanıt vermesi söz konusu risk seviyesine bağlıdır. Bankalar, yüksek risk grubundaki, bir başka deyişle borcunu düzenli ödeme ihtimali zayıf olan müşteriyle çalışmak istemezler. Özetle kredi notu;

  - Kişinin finansal karnesini ortaya koyar,
  - Kişinin talep ettiği krediyi geri ödeme konusunda sıkıntı yaşatıp yaşatmayacağına dair bankanın fikir sahibi olmasını sağlar,
  - Bankanın yapılan başvuruya vereceği yanıt konusunda karara varmasına yardımcı olur.

  Müşterinin finans kuruluşlarına ne kadar borçlandığı, borçlarını ne şekilde ve hangi düzende ödediği, geciktirip geciktirmediği gibi bilgilerden yola çıkılarak belirlenen kredi notu, bankaların kredi başvuru değerlendirmesi esnasında baktıkları en önemli ölçüttür.

  Kredi notu kullanım alanı

  Finans kurumları aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz olumlu işlemler kredi notunuzun yükselmesini sağlar ve buna bağlı olarak bankaların gözünde güvenilir, yani risk seviyesi düşük müşteri konumuna yükselirsiniz. Böylece finansal taleplerinizin olumlu karşılık bulma olasılığını artırmış olursunuz. Findeks kredi notu, bankaların, müşterilerini ve taleplerini değerlendirme süreçlerinde yararlandıkları en önemli referans kaynağıdır.

  Findeks kredi notunun kullanım alanı bankalarla sınırlı değildir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletme sahipleri de bu verilerden yararlanarak hareket edebilir. Belirli bir ürün ya da hizmetin satışı yapılmadan önce, satın almaya talip olan kişinin kredi notu sorgulanarak o kişi ve finansal alışkanlıkları konusunda fikir sahibi olunabilir. Böylece para, mal ya da hizmet satacak olan kişi ya da kurum, kendi açısından riski minimize etmiş olur. Bu bakımdan finans kuruluşlarıyla birlikte pek çok işletme sahibi için de Findeks kredi notu son derece önemli bir kıstas olma özelliği taşır.

 • Yüksek kredi notunun avantajları nedir?

  Bankalarla herhangi bir şekilde kredi veya kredi kartı ilişkisi bulunan herkes kredi notuna sahiptir ve bu kredi notu bir anlamda kişinin finansal karnesini temsil eder. Özellikle mesleği ya da yaşam biçimi gereği finans kuruluşlarıyla yakın temasta olan kişiler için kredi notunun önemi ve yüksek kredi notunun değeri tartışılmazdır. Finansal ihtiyaçlarının herhangi bir engele takılmadan karşılanması ve bankacılık işlemlerinin hızlı ve kolay bir biçimde gerçekleşmesi için kişinin yüksek kredi notuna sahip olması gerekir; yüksek kredi notunun avantajları her türlü finansal işlem ve ilişkide işinizi kolaylaştırır.

  Yüksek kredi notu ne kazandırır?

  Kredi notunuz yüksek olduğunda çeşitli bankacılık hizmetleri için çok daha hızlı kabul ve onay almanız mümkün olabilir. Herhangi bir finansal talebiniz için ayrıntılı incelemeler geçirerek zaman kaybetme gibi durumlarla karşılaşma olasılığınız düşer.

  - Kredi taleplerinize daha kısa sürede olumlu yanıt alabilirsiniz. Kredi notunuzun yüksek olması bankalara verebileceğiniz en iyi referanstır. Finans kuruluşları kredi notu yüksek olan müşterileri hakkında genellikle derinlemesine bir araştırma yapma ihtiyacı duymazlar. Dolayısıyla kredi işlemleriniz çok daha kısa sürede sonuca varır.
  - Bankaların sunduğu düşük faizli kredi imkânlarından faydalanabilirsiniz.
  - GSM şirketlerinden faturaya yansımalı olarak satın alacağınız cep telefonları için kredi notunuz incelemeye tabi tutulur. Herhangi bir engele takılmadan ya da bir takım taahhütler vermek zorunda kalmadan, yüksek kredi notunun avantajından yararlanarak istediğiniz cihaza taksitle sahip olabilirsiniz.
  - Ev kiralarken ya da araba satın alırken bile yüksek kredi notunun sağladığı kolaylıklardan yararlanabilirsiniz. Satıcıya ödeme alışkanlıklarınıza, borcunuza ne derece sadık olduğunuza dair kesin bilgileri veren kredi notunuz, hemen her türlü alışverişte çok önemli bir referans kaynağı konumunda işlev görür.
  - Hayatının her alanında olduğu gibi meslek hayatında da yüksek kredi notunun olumlu etkisini görürsünüz. Finansal geçmişinizi ve ödeme alışkanlıklarınızı ortaya koyan kredi notu ne derece sorumluluk sahibi bir insan olduğunuzu kolaylıkla gözler önüne serebilir. Sorumluluk alma becerisi ise işverenlerin bir çalışan adayında öncelikli olarak baktıkları nitelikler arasında yer alır.
  - Yüksek kredi notu, pek çok mağazada size kefilsiz ve taksitli alışveriş imkânı sağlayabilir.

  Düşük kredi notunun dezavantajları

  Öğrencilik, meslek yaşamı, alışveriş, finansal işlemler ve günlük hayatın diğer pek çok alanında yüksek kredi notunun değeri yüksektir. Yüksek kredi notu da finansal anlamda temiz bir sicile sahip olmak anlamına gelirken, düşük kredi notunun dezavantajı ise kötü bir sicil imajı yaratmasıdır.

  Enpara.com olarak, herhangi bir belge, kefil ya da teminat vermeden sahip olabileceğiniz ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyoruz. Başvurunuzu bankanın kredi politikaları çerçevesinde değerlendiriyoruz. Yukarıda bahsedilen kriterler çerçevesinde yaptığımız değerlendirmeyi genellikle birkaç dakika içinde sonuçlandırıp size bildiriyoruz. Siz de Enpara.com müşterisi olmak veya Enpara.com İhtiyaç Kredisi'nden faydalanmak isterseniz web sitemizden hemen başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Enpara.com Bilgi Bankası’nda yer alan tüm içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada sunulan bilgilerin kesin doğruluğu garanti edilmemekte olup Enpara.com’un sunmakta olduğu veya sunacağı ürünlerle, servislerle veya kampanyalarla ilgili bir taahhüt içermemektedir. İçeriklerde yer alan bilgiler hakkında konunun uzmanlarına danışmanızı ve önerileri uygulamadan önce uzman görüşlerinden faydalanmanızı tavsiye ederiz.