Kredi kartı borcu

Kredi Kartı Borcu

Kredi kartı dönem borcu ne demek?

Yanınızda nakit taşımadan harcama yapma olanağı sunan kredi kartı, bir tür kredidir. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda kredi kartı, "Nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan basılı kart veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarası" olarak tanımlanır. Kredi kartı borcunu tanımlamadan önce kredi kartı limiti, hesap özeti ve hesap kesim tarihi kavramlarına kısaca değinmek gerekir. Kredi kartı limiti, kişilerin ekonomik ve sosyal durumu, aylık ve yıllık ortalama geliri, yasaklılık ya da engel durumu ve gerekli tüm bilgilerin değerlendirilmesi sonucu müşteriye tanımlanan maksimum harcama tutarıdır. Limit tahsisi, kredi kartı mevzuatında yer alan tüm kriterler göz önüne alınarak yapılır. Bankalar, kredi kartı tahsis ettiği müşterilerine bu kredi kartına tanımlanmış limit kadar kredi verir.


ENP-21734-BILGI-BANKASI-BIREYSEL-ONLINE-KREDI-KARTI-BASVURUSU-300x250

Diğer bir ifade ile karta tanımlanan limit, kredi kartınızı kullanarak yapabileceğiniz maksimum harcama ve nakit avans tutarını ifade eder. Kredi kartlarının işeyişinin anlaşılması için gerekli diğer bir kavram da hesap özetidir. Hesap özeti, dönem boyunca kredi kartı kullanılarak yapılan işlemlerin detaylarının yer aldığı bir çeşit bilgi formudur. Bankalar, ilgili mevzuata göre kredi kartı hesap özeti düzenlemek ve hesap özetini yazılı olarak ya da kredi kartı sahibinin talebi üzerine elektronik ortamda veya başka kanallarla müşteriye ulaştırmak zorundadır. Hesap kesim tarihi kavramı ise hesap özetinin hangi tarih itibarıyla düzenlenmesi gerektiğini belirler. Müşteriye çeşitli kanallardan bildirilen hesap özetinde hesap kesim tarihine kadar yapılan harcamalar, ödemeler ve diğer kredi kartı işlemleri yer alır.


"Kredi kartı dönem borcu ne demek?" sorusu da bu temel kavramlarla birlikte yanıtlanabilir. Kredi kartı dönem borcu, kredi kartınızın hesap kesim tarihine kadar oluşan borç ve alacak kayıtlarının bakiyesi ve önceki dönem hesap özeti bakiyesinin toplamı şeklinde tanımlanabilir. Borç kayıtları, dönem boyunca kredi kartı ile yapılan tüm harcamaları, ödemeleri ve nakit avans olarak çektiğiniz tutarları kapsar. Alacak kayıtları ise hesap kesim tarihinden önce, dönem içerisinde kredi kartınızın hesabına yatırdığınız parayı ifade eder. Hesap dönemi içinde kredi kartınıza herhangi bir ödeme yaptıysanız dönem borcu hesaplanırken bu ödemeler, borç bakiyesinden düşülür. Borç ve alacak kayıtları gibi önceki dönemden kalan ve ödenmemiş kredi kartı borç bakiyesi de kredi kartı dönem borcunun bir parçasıdır.


Dönem borcu ile asgari tutarın farkı nedir?


Kredi kartı hamiline gönderilen hesap özetinde kredi kartıyla yapılan işlemlere ilişkin dönem borcu, toplam kredi kartı limiti, hesap kesim tarihi, son ödeme tarihi, bir sonraki hesap kesim tarihi ve son ödeme tarihi, ödenmesi gereken asgari tutar, kredi kartı kullanılarak gerçekleştirilen işlem detayları, akdi ve gecikme faiz bilgileri ve mevzuata göre bulunması gereken diğer bilgiler yer alır. Hesap özetinde yer alan asgari tutar, temel olarak dönem borcunun ödenmesi gereken en az tutarını ifade eder. Asgari tutar, ödenmeyen kredi kartı borcu için banka tarafından hesaplanacak faiz tutarının belirlenmesi için oldukça önemlidir. Kredi kartı borcunun ödenmesinde üç farklı durum vardır. İlk durum, hesap özetinde belirtilen dönem borcunun tamamının son ödeme tarihine kadar ödenmesidir. Bu durum, bir sonraki hesap dönemine ilişkin hesap özetinde geçmiş döneme ait bir borç bakiyesi olmaması demektir. İkinci durum, hesap özetinde belirtilen dönem borcu için asgari tutar ve üzerinde ödeme yapılmasıdır. Ödenmesi zorunlu en az tutarı ödemeniz hâlinde kalan kredi kartı borcu için banka tarafından hesaplanacak faiz tutarında akdi faiz oranı ya da diğer bir deyişle alışveriş faiz oranı kullanılır. Bunun nedeni, kanunen zorunlu olan asgari tutarı ödemiş olmanızdır. Üçüncü durum ise kredi kartının dönem borcu için asgari tutarın altında ödeme yapmanız ya da hiç ödeme yapmamanızdır. Kredi kartı bakiyesine asgari tutarın altında ödeme yapılması hâlinde asgari tutara kadar olan borç için gecikme faizi; borcun asgari tutarı aşan kısmı içinse akdi faiz ya da alışveriş faizi uygulanır. Hiç ödeme yapılmaması durumu da aynı şekilde değerlendirilir. Dönem borcuna ilişkin hiç ödeme yapmazsanız, banka tarafından hesap özetinde belirtilen asgari tutara kadar olan borç için gecikme faizi; kalan kısmı için akdi faiz ya da alışveriş faizi kullanılarak faiz tutarı hesaplanır.


Kredi kartı asgari ödeme tutarı nasıl hesaplanır?


Asgari ödeme tutarı, kredi kartı dönem borcunun tamamen ya da kısmen ödenmemesi hâlinde kalan borç için hesaplanacak faizin belirlenmesinde son derece önemlidir. Asgari tutar ve altnda yapılan ödemelerde asgari tutara kadar olan borç için gecikme faizi kullanılması, kredi kartı sahipleri için asgari tutarın önemini gösterir. Hiç ödeme yapılmaması durumunda da kredi kartınızın asgari tutarına kadar olan bakiye için gecikme faizine katlanmak zorunda kalırsınız.


Asgari tutarın nasıl belirleneceği, kredi kartlarına ilişkin mevzuatta ayrıntılı olarak açıklanır. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te kredi kartı asgari tutarının nasıl hesaplanacağına ilişkin hükümler yer alır. Buna göre dönem borcunun ödenmesi gereken en az tutarı, kredi kartı limitlerine göre değişiklik gösterir. Diğer bir ifadeyle kredi kartı asgari ödeme tutarı, kredi kartınıza tanımlı limitinize göre farklılaşır Kredi kartı limiti 15.000 TL ve altında olan müşterilerin aylık asgari ödeme tutarı, dönem borcunun %27’sinden düşük olamaz. 15.000-20.000 TL arasında limite sahip olan kredi kartlarında bu oran, %32 seviyesinin altında yer almamalıdır. Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te kredi kartı limitinden bağımsız olarak yeni tahsis edilen kredi kartları için de hüküm bulunur. Bankaların yeni tahsis edilen kartlar için asgari ödeme tutarını dönem borcunun en az yüzde kırkı olarak belirleme yükümlülüğü bulunur. Yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcından itibaren ilk bir yıllık süre boyunca asgari ödeme tutarı dönem borcunun en az yüzde kırkı olmak zorundadır. Yeni tahsisi edilen kartlarda bir yıllık yasal sürenin bitiminden sonra asgari tutarın belirlenmesinde Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te kredi kartı limitine göre tanımlanan oranlar geçerlidir. Diğer taraftan ilgili yönetmelikte yer alan "en az" ibareleri, bankalara asgari tutar için bu oranlardan daha fazla bir oran belirleme hakkı verir. Ancak, asgari tutar belirlenirken hiçbir şekilde mevzuatta belirlenmiş olanlardan daha düşük oranlar kullanılamaz. Yasal olarak belirlenen oranlar, kredi kartı dönem borcu ile çarpılarak kredi kartı asgari ödeme tutarına ulaşılır.


Enpara.com Kredi Kartı ile dilediğiniz gibi alışveriş ve ödeme yapabilir ve nakit avans kullanabilirsiniz. Enpara.com Kredi Kartı ile harcama, ödeme ve nakit avans kullanımına ek olarak cep telefonu TL yüklemesi yapabilir; faturalarınızı ve Motorlu Taşıtlar Verginizi kolaylıkla ödeyebilirsiniz. Üstelik Enpara.com Kredi Kartı ile, yasal düzenlemeler dahilinde her ay 3 harcamanızı toplamda 9.000 TL’ye kadar herhangi bir faiz ya da ücret ödemeden sonradan taksitlendirebilirsiniz.


ENP-21734-BILGI-BANKASI-BIREYSEL-ONLINE-KREDI-KARTI-BASVURUSU-946x145

İlgili ürünler

Enpara.com Bilgi Bankası’nda yer alan tüm içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada sunulan bilgilerin kesin doğruluğu garanti edilmemekte olup Enpara.com’un sunmakta olduğu veya sunacağı ürünlerle, servislerle veya kampanyalarla ilgili bir taahhüt içermemektedir. İçeriklerde yer alan bilgiler hakkında konunun uzmanlarına danışmanızı ve önerileri uygulamadan önce uzman görüşlerinden faydalanmanızı tavsiye ederiz.