Hayat sigortası nedir?

Hayat sigortaları, isteğe bağlı yapılabilir. Kişi, kendisi için veya sevdikleri için hayat sigortası poliçesi oluşturabilir. Kısa veya uzun süreli oluşturulabilen poliçeler, kredi borçlanmalarında da genellikle banka tarafından zorunlu tutulur. Müşterinin kredi borcu süresince hayat sigortalı olması, bankanın ödemelerini de koruma altına alacağından, banka, genellikle kredi paketlerine kredi hayat sigortasını da otomatik olarak dâhil eder. Diğer sigorta poliçelerinde olduğu gibi hayat sigortasında da poliçe sahibi belli bir prim karşılığında sigortalanır. Yaşam kaybı veya kaza durumunda teminat ödenmesi öngörülür. Poliçeler; prim tutarları, teminat bedeli belirlendikten sonra, sigorta sahibinin onayıyla imzalanır veya dijital olarak onaylanır ve yürürlüğe girer.


ENP-21734-BILGI-BANKASI-BIREYSEL-YUKSEK-MEVDUAT-FAIZ-ORANLARI-300x250

Hayat sigortası genel şartları


Hayat sigortası yapılırken bazı sigorta şirketleri, sigortalının sağlıklı durumda olmasını şart koşabilir. Hayat sigortası, aynı zamanda uzun vadeli yatırımlar için de tercih edilebilir. Kişi, başına gelebilecek kötü sürprizlere karşı hayat sigortası yaptırarak, öngörülen tazminat tutarını, ailesi için tasarruf olarak görebilir. Tehlikeli hastalıklar, kazalar için de hayat sigortası üzerinden teminat oluşturulur. Hayat sigortası; yaşam kaybı, kaza sonucu tam veya kısmi sakat kalma, kaza nedeniyle vefat gibi nedenlerle devreye girebilir. Poliçelerin içerikleri, şartları sigorta kurumuna göre farklar gösterebilir. Müşterilerin, ek teminatlar satın alarak standart paketleri genişletmesi ve poliçeyi kişiselleştirmesi de mümkündür. Sigorta, yalnızca vefat durumunu kapsamayabilir. Hayat sigortası bulunan kişi, hastalık durumunda da sigortadan destekleyici sağlık hizmetleri, tedavi için ekonomik destek alabilir. Tüm teminatlar, kişinin poliçesine göre değişir; kapsam genişleyebilir.


Kredi hayat sigortası


En yaygın başvurulan hayat sigortalarından biri de kredi için hayat sigortasıdır. Bireysel kredilerde bankaların gerekli gördüğü hayat sigortaları, genellikle kredi ödeme süresince aktif olur veya 1 yıllık hazırlanır. Kredi kullanımında alınan sigortaları için müşteriler, bankaların anlaşmalı olduğu sigorta şirketlerine yönlendirilir. Ancak kişi, bankasının anlaşmalı olduğu şirketten sigorta yaptırmak zorunda değildir. Bankanın yönlendirmesi, zaman zaman müşteri için fiyat avantajı sağlayabileceğinden değerlendirilmesi tavsiye edilir. Kredi hayat sigortaları, genellikle vefat teminatı ve kaza nedeniyle maluliyet teminatı içerir. Banka üzerinden kredi nedeniyle hayat sigortası yaptıracak kişilerin sigorta poliçe fiyatı, diğer hayat sigortası poliçelerinden farklı olabilir. Bankalar, sigorta masrafı üzerinden promosyon ve kampanyalar geliştirebilmektedir.


Hayat sigortası hesaplama


Poliçenin kapsamı, sigortalının cinsiyeti, yaşı, mesleği ve riskleri göz önüne alınarak genel tutarlar hesaplanır ve teminat bedeli üzerinden primler hesaplanır. Hayat sigortası taksitleri, aydan aya veya tek seferde ödenebilir. Hayat sigortası hesaplamaları, bankalar ve sigorta şirketleri tarafından yapılır ve tüm hesaplamalar sonrası sigortalının onayıyla poliçeler devreye girer. Sigorta şirketleri, müşterilerinin gereksinimlerine, dönemin ihtiyaçlarına göre farklı paketler sunabilir. Örneğin en yaygın ölümcül hastalıkların tedavisinde de geçerli olacak hayat sigortaları sunulabilir veya meslek gruplarına özel hayat sigortası şartları düzenlenebilir. Teminatları ve ücretleri değişen paketler arasından sigortalı, kendisine en çok uyanı ve ihtiyaçlarına yanıt vereni tercih etmelidir. Poliçenin kapsamı ve fiyatı belirlenirken, sigortalı adayının risk durumunun net olarak öngörülebilmesi için ek rapor ve belgeler de talep edilebilir. Müşterinin teminat tutarı da dikkate alınarak, Türk Lirası veya müşterinin dilediği başka bir para birimi üzerinden prim hesabı yapılır.


Hayat sigortası tazminat hesaplama


Sigortalı kişinin hayatını kaybetmesi veya kaza sonucu sakatlık durumlarında tazminat alınabilir. Durumun değerlendirilmesi için sigortanın yapıldığı firmaya gerekli dokümanlarla başvurulması gerekir. Ölüm raporu, kaza raporu, kimlik fotokopisi gibi belgeler, hayattaysa sigortalı; değilse vekili veya varisi tarafından teslim edilir. Vefat etmiş olan sigortalının hangi firma tarafından sigortalandığı bilinmediğinde veya kişinin sigortalı olup olmadığı kontrol edilmek istendiğinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin sağladığı online bilgi sistemi e-Devlet'ten destek alınabilir. E-Devlet şifresi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile girilen sistemden bilgi alındıktan sonra tazminatın hesaplanması talep edilir. Ödenen primleri ve teminat şartlarını göz önüne alarak, sigorta şirketi, gerekli hesaplamaları gerçekleştirir ve kişiye veya yasal varislerine şartnamenin öngördüğü şekilde ödeme yapar. Tazminat hesapları, poliçe kapsamı, sigorta ile ilgili tüm bilgi ve işlemler, sigortalının veya sigortalı mirasçılarının denetimine açıktır.


Hayat sigortası sorgulama


Hayat sigortası sorgulandığında, kişinin poliçesinin kapsamına, sigortalı olduğu şirketin bilgisine, sigortanın geçerlilik süresine, yapılan ödemelere dair bilgiler görülebilir. Kişinin hayat sigortası varsa, ölüm veya sakatlık durumu da sigorta şartlarına uyuyorsa gerekli tazminat ödemesi yapılır. Sorgulama yapılırken Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (Eski adıyla TRAMER) veri tabanındaki bilgilere ulaşılır. E-Devlet üzerinden yapılan sorgularda, giriş sonrasında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi; ardından da Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama sekmelerine tıklanır. O güne dek yapılan tüm hayat sigortaları, döküm hâlinde alt alta sıralanır. Listede sigorta poliçe numarası, sigortanın yapıldığı kurum, poliçenin yenilenme işlemleri ve işlem sayısı, düzenlenme tarihi, sigortanın geçerlilik tarihinin başlangıcı, net olarak görülür. Kişi veya yakınları, detaylı bilgi almak istediğinde bağlantılara tıklayarak, sigortanın geçerlilik bitiş tarihine, poliçenin teminat şartlarına, kapsamına ve sözleşme örneğine ulaşabilir. E-devlet sorgulaması, oldukça hızlı ve zahmetsizdir. İnternet erişimi olan herhangi bir bilgisayar, telefon veya tabletten e-Devlet sistemine girebilirsiniz. Şifrenizin ve TC kimlik numaranızın bulunması, giriş için yeterlidir. Eğer kişi, e-Devlet sistemine üye değilse sisteme giriş yapılamaz ve diğer bilgi edinme kaynaklarına başvurulması gerekir.


Hayat sigortası fiyatları


Hayat sigortası fiyatları, firmalar arasında farklılık gösterebilir. Teminatlar, paket içerikleri, sigortalının özellikleri, fiyatı belirleyen unsurlardır. Bazı şirketler, masraf tutarlarını genel ücretlere ekleyerek kalemlerde değişiklik yapabilir. Aracı firma varsa, onun komisyonu, üretim masrafı, işletme masrafları gibi ücretler de dosya içerisinde sigortalıdan talep edilebilir. Teminat, poliçe fiyatını belirleyen ana kıstastır. Teminat belirlenirken, kişinin risk analizi temel alınır. Poliçelerin hangi para birimi üzerinden düzenlendiği de kur farkı oluştuğunda poliçenin fiyatı ve teminat tutarında TL karşısında farklılaşma yaratabilir. Hayat sigortası yaptıranların bir avantajı da sigorta primlerinde vergi indiriminden yararlanılabilmesidir. Hem birikimli planlarda hem de korunma planlarında vergi avantajı mevcuttur. Bordrolu çalışanlar da serbest meslek sahipleri de maksimum prim tutarının %15'i kadar yıllık gelir üzerinden vergi indirimi elde edebilmektedir. İndirim yüzdeleri ve indirimin nasıl sağlanacağı konusunda sigorta şirketinden detaylı bilgi alınabilir.


Enpara.com müşterileri, bireysel tüketici kredisi aldığında hayat sigortası da alabilir. Enpara.com vasıtasıyla alınan kredi hayat sigortaları Cigna Finans ve Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından yapılır. Hayat sigortasının süresi, genellikle kredi ödeme süresi kadar veya bir yıldır. Sigortalının hayatını kaybetmesi, kaza geçirmesi nedeniyle maluliyeti hâllerinde teminat, kişinin kredi borcuna mahsup edilir ve kalan bakiye bulunuyorsa varislerine iade edilmesini sağlar. Enpara.com kredi hayat sigortası da genel hayat sigortası şartlarına uygun düzenlenen poliçe şartlarını müşteriye sunar. Hayat sigortasında 18 ile 73 yaş arasındaki sağlıklı kişiler güvence altına alınır. Sigortalı vefat ettiğinde ödeme, öncelikle kişinin belirlediği isimlere yapılır. Kişi, sigorta yaptırırken vefatı durumunda ödemenin kime yapılacağına dair bir isim belirtmemişse, yasal varisler tazminatı alabilir. Hayat sigortası, başkaları adına da yaptırılabilir. Poliçede hem sigortalı kişinin adı hem de poliçeyi düzenleten kişinin bilgileri bulunur. Ödeme, poliçeyi düzenleten isim tarafından yapılır.

 
ENP-21734-BILGI-BANKASI-BIREYSEL-YUKSEK-MEVDUAT-FAIZ-ORANLARI-946x145

İlgili ürünler

Enpara.com Bilgi Bankası’nda yer alan tüm içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada sunulan bilgilerin kesin doğruluğu garanti edilmemekte olup Enpara.com’un sunmakta olduğu veya sunacağı ürünlerle, servislerle veya kampanyalarla ilgili bir taahhüt içermemektedir. İçeriklerde yer alan bilgiler hakkında konunun uzmanlarına danışmanızı ve önerileri uygulamadan önce uzman görüşlerinden faydalanmanızı tavsiye ederiz.