Hayat sigortası nedir?

Hayat Sigortası Nedir?

Hayat sigortaları, isteğe bağlı yapılabilir. Kişi, kendisi için veya sevdikleri için hayat sigortası poliçesi oluşturabilir. Kısa veya uzun süreli oluşturulabilen poliçeler, kredi borçlanmalarında da genellikle banka tarafından zorunlu tutulur. Müşterinin kredi borcu süresince hayat sigortalı olması, bankanın ödemelerini de koruma altına alacağından, banka, genellikle kredi paketlerine kredi hayat sigortasını da otomatik olarak dâhil eder. Diğer sigorta poliçelerinde olduğu gibi hayat sigortasında da poliçe sahibi belli bir prim karşılığında sigortalanır. Yaşam kaybı veya kaza durumunda teminat ödenmesi öngörülür. Poliçeler; prim tutarları, teminat bedeli belirlendikten sonra, sigorta sahibinin onayıyla imzalanır veya dijital olarak onaylanır ve yürürlüğe girer.


ENP-21734-BILGI-BANKASI-BIREYSEL-YUKSEK-MEVDUAT-FAIZ-ORANLARI-300x250

Hayat sigortası genel şartları


Hayat sigortası yapılırken bazı sigorta şirketleri, sigortalının sağlıklı durumda olmasını şart koşabilir. Hayat sigortası, aynı zamanda uzun vadeli yatırımlar için de tercih edilebilir. Kişi, başına gelebilecek kötü sürprizlere karşı hayat sigortası yaptırarak, öngörülen tazminat tutarını, ailesi için tasarruf olarak görebilir. Tehlikeli hastalıklar, kazalar için de hayat sigortası üzerinden teminat oluşturulur. Hayat sigortası; yaşam kaybı, kaza sonucu tam veya kısmi sakat kalma, kaza nedeniyle vefat gibi nedenlerle devreye girebilir. Poliçelerin içerikleri, şartları sigorta kurumuna göre farklar gösterebilir. Müşterilerin, ek teminatlar satın alarak standart paketleri genişletmesi ve poliçeyi kişiselleştirmesi de mümkündür. Sigorta, yalnızca vefat durumunu kapsamayabilir. Hayat sigortası bulunan kişi, hastalık durumunda da sigortadan destekleyici sağlık hizmetleri, tedavi için ekonomik destek alabilir. Tüm teminatlar, kişinin poliçesine göre değişir; kapsam genişleyebilir.


Kredi hayat sigortası


En yaygın başvurulan hayat sigortalarından biri de kredi için hayat sigortasıdır. Bireysel kredilerde bankaların gerekli gördüğü hayat sigortaları, genellikle kredi ödeme süresince aktif olur veya 1 yıllık hazırlanır. Kredi kullanımında alınan sigortaları için müşteriler, bankaların anlaşmalı olduğu sigorta şirketlerine yönlendirilir. Ancak kişi, bankasının anlaşmalı olduğu şirketten sigorta yaptırmak zorunda değildir. Bankanın yönlendirmesi, zaman zaman müşteri için fiyat avantajı sağlayabileceğinden değerlendirilmesi tavsiye edilir. Kredi hayat sigortaları, genellikle vefat teminatı ve kaza nedeniyle maluliyet teminatı içerir. Banka üzerinden kredi nedeniyle hayat sigortası yaptıracak kişilerin sigorta poliçe fiyatı, diğer hayat sigortası poliçelerinden farklı olabilir. Bankalar, sigorta masrafı üzerinden promosyon ve kampanyalar geliştirebilmektedir.


Hayat sigortası hesaplama


Poliçenin kapsamı, sigortalının cinsiyeti, yaşı, mesleği ve riskleri göz önüne alınarak genel tutarlar hesaplanır ve teminat bedeli üzerinden primler hesaplanır. Hayat sigortası taksitleri, aydan aya veya tek seferde ödenebilir. Hayat sigortası hesaplamaları, bankalar ve sigorta şirketleri tarafından yapılır ve tüm hesaplamalar sonrası sigortalının onayıyla poliçeler devreye girer. Sigorta şirketleri, müşterilerinin gereksinimlerine, dönemin ihtiyaçlarına göre farklı paketler sunabilir. Örneğin en yaygın ölümcül hastalıkların tedavisinde de geçerli olacak hayat sigortaları sunulabilir veya meslek gruplarına özel hayat sigortası şartları düzenlenebilir. Teminatları ve ücretleri değişen paketler arasından sigortalı, kendisine en çok uyanı ve ihtiyaçlarına yanıt vereni tercih etmelidir. Poliçenin kapsamı ve fiyatı belirlenirken, sigortalı adayının risk durumunun net olarak öngörülebilmesi için ek rapor ve belgeler de talep edilebilir. Müşterinin teminat tutarı da dikkate alınarak, Türk Lirası veya müşterinin dilediği başka bir para birimi üzerinden prim hesabı yapılır.


Hayat sigortası tazminat hesaplama


Sigortalı kişinin hayatını kaybetmesi veya kaza sonucu sakatlık durumlarında tazminat alınabilir. Durumun değerlendirilmesi için sigortanın yapıldığı firmaya gerekli dokümanlarla başvurulması gerekir. Ölüm raporu, kaza raporu, kimlik fotokopisi gibi belgeler, hayattaysa sigortalı; değilse vekili veya varisi tarafından teslim edilir. Vefat etmiş olan sigortalının hangi firma tarafından sigortalandığı bilinmediğinde veya kişinin sigortalı olup olmadığı kontrol edilmek istendiğinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin sağladığı online bilgi sistemi e-Devlet'ten destek alınabilir. E-Devlet şifresi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile girilen sistemden bilgi alındıktan sonra tazminatın hesaplanması talep edilir. Ödenen primleri ve teminat şartlarını göz önüne alarak, sigorta şirketi, gerekli hesaplamaları gerçekleştirir ve kişiye veya yasal varislerine şartnamenin öngördüğü şekilde ödeme yapar. Tazminat hesapları, poliçe kapsamı, sigorta ile ilgili tüm bilgi ve işlemler, sigortalının veya sigortalı mirasçılarının denetimine açıktır.


Hayat sigortası sorgulama


Hayat sigortası sorgulandığında, kişinin poliçesinin kapsamına, sigortalı olduğu şirketin bilgisine, sigortanın geçerlilik süresine, yapılan ödemelere dair bilgiler görülebilir. Kişinin hayat sigortası varsa, ölüm veya sakatlık durumu da sigorta şartlarına uyuyorsa gerekli tazminat ödemesi yapılır. Sorgulama yapılırken Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (Eski adıyla TRAMER) veri tabanındaki bilgilere ulaşılır. E-Devlet üzerinden yapılan sorgularda, giriş sonrasında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi; ardından da Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama sekmelerine tıklanır. O güne dek yapılan tüm hayat sigortaları, döküm hâlinde alt alta sıralanır. Listede sigorta poliçe numarası, sigortanın yapıldığı kurum, poliçenin yenilenme işlemleri ve işlem sayısı, düzenlenme tarihi, sigortanın geçerlilik tarihinin başlangıcı, net olarak görülür. Kişi veya yakınları, detaylı bilgi almak istediğinde bağlantılara tıklayarak, sigortanın geçerlilik bitiş tarihine, poliçenin teminat şartlarına, kapsamına ve sözleşme örneğine ulaşabilir. E-devlet sorgulaması, oldukça hızlı ve zahmetsizdir. İnternet erişimi olan herhangi bir bilgisayar, telefon veya tabletten e-Devlet sistemine girebilirsiniz. Şifrenizin ve TC kimlik numaranızın bulunması, giriş için yeterlidir. Eğer kişi, e-Devlet sistemine üye değilse sisteme giriş yapılamaz ve diğer bilgi edinme kaynaklarına başvurulması gerekir.


Hayat sigortası fiyatları


Hayat sigortası fiyatları, firmalar arasında farklılık gösterebilir. Teminatlar, paket içerikleri, sigortalının özellikleri, fiyatı belirleyen unsurlardır. Bazı şirketler, masraf tutarlarını genel ücretlere ekleyerek kalemlerde değişiklik yapabilir. Aracı firma varsa, onun komisyonu, üretim masrafı, işletme masrafları gibi ücretler de dosya içerisinde sigortalıdan talep edilebilir. Teminat, poliçe fiyatını belirleyen ana kıstastır. Teminat belirlenirken, kişinin risk analizi temel alınır. Poliçelerin hangi para birimi üzerinden düzenlendiği de kur farkı oluştuğunda poliçenin fiyatı ve teminat tutarında TL karşısında farklılaşma yaratabilir. Hayat sigortası yaptıranların bir avantajı da sigorta primlerinde vergi indiriminden yararlanılabilmesidir. Hem birikimli planlarda hem de korunma planlarında vergi avantajı mevcuttur. Bordrolu çalışanlar da serbest meslek sahipleri de maksimum prim tutarının belirli bir oranı kadar yıllık gelir üzerinden vergi indirimi elde edebilmektedir. İndirim yüzdeleri ve indirimin nasıl sağlanacağı konusunda sigorta şirketinden detaylı bilgi alınabilir.


Enpara.com müşterileri, bireysel tüketici kredisi aldığında hayat sigortası da alabilir. Enpara.com vasıtasıyla alınan kredi hayat sigortaları QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. tarafından yapılır. Hayat sigortasının süresi, genellikle kredi ödeme süresi kadar veya bir yıldır. Sigortalının hayatını kaybetmesi, kaza geçirmesi veya hastalık sonucu tam ve sürekli sakatlık durumu nedeniyle maluliyeti hâllerinde teminat, kişinin kredi borcuna mahsup edilir ve kalan bakiye bulunuyorsa varislerine iade edilmesini sağlar. Enpara.com kredi hayat sigortası da genel hayat sigortası şartlarına uygun düzenlenen poliçe şartlarını müşteriye sunar. Hayat sigortasında 18 ile 73 yaş arasındaki sağlıklı kişiler güvence altına alınır. Sigortalı vefat ettiğinde ödeme, öncelikle kişinin belirlediği isimlere yapılır. Kişi, sigorta yaptırırken vefatı durumunda ödemenin kime yapılacağına dair bir isim belirtmemişse, yasal varisler tazminatı alabilir. Hayat sigortası, başkaları adına da yaptırılabilir. Poliçede hem sigortalı kişinin adı hem de poliçeyi düzenleten kişinin bilgileri bulunur. Ödeme, poliçeyi düzenleten isim tarafından yapılır.

 
ENP-21734-BILGI-BANKASI-BIREYSEL-YUKSEK-MEVDUAT-FAIZ-ORANLARI-946x145

İlgili ürünler

Daha fazla bilgi

 • Hayat sigortası genel şartları

  Hayat sigortası, günümüzde isteğe bağlı uzun süreli yapılabilen; yaygın hastalıkların tedavi teminatlarını da içine alan paketlerle sunulabilen veya kredi gibi uzun vadeli borçlanmalarda genellikle bankalar tarafından zorunlu tutulan servislerdir. Kişilerin belli bir prim karşılığında sigortalandığı ve yaşam kaybı durumunda ödenek verilmesini öngören sigorta türüdür. Poliçeler, kredi sözleşmeleri ile beraber imzalanır ve teminat süresi, kredi ile beraber işlemeye başlar.

  Hayat sigortası kimler içindir?

  Hayat sigortasını, yaşamın kötü sürprizlerine karşı güvence isteyen herkes yaptırabilir. Bazı sigorta şirketleri, kişilerden sağlıklı olma koşulu isteyebilir. Yaşamı boyunca tasarruf yaparak vefatı durumunda ailesine bir birikim bırakmak isteyenler de hayat sigortasından faydalanabilir. Tehlikeli hastalıklar için ayrı sigorta poliçeleri ve teminatlar oluşturan sigorta şirketleri de bulunur. Müşteriler, ek ücretler karşılığında var olan poliçelerini genişletebilir.

  Hayat sigortası teminatları

  Hayat sigortası teminatları; yaşam kaybı, kaza sonucu vefat, tam veya kısmi sakatlık gibi teminatlar sunar. Teminat kapsamı, sigorta şirketine ve paket içeriğine göre değişir. Eğer kredi için hayat sigortası yaptırılıyorsa, sigortanın teminat süresi, genellikle 1 yıl veya kredi taksitleri süresincedir. Tüketici kredisi kullanan ve bankanın uygun gördüğü yaş aralığında bulunan herkes, hayat sigortası poliçesine sahip olur ve teminatlarla güvence altına alınır. Sigorta kapsamında hastalık durumlarında ekonomik destek, destekleyici sağlık hizmetleri ve müşterinin isteği ile belirlenecek diğer teminatlar yer alabilir.

  Kredi hayat sigortası

  Kredi kullanımında yapılan hayat sigortaları, genellikle bankaların anlaşmalı olduğu sigorta şirketleri üzerinden gerçekleştirilir. Aynı zamanda bankalar, farklı sigorta şirketlerinin poliçelerini de kredi dosyasına dâhil etme seçeneğini de müşterilerine sunar. Kredi hayat sigortası da diğer hayat sigortası poliçeleri gibi vefat teminatı ve kaza sonucu daimi maluliyet teminatı içerir. Bireysel tüketici kredilerinde hayat sigortası, promosyon olarak da verilebilir veya indirimli paketler ile müşterilere avantaj sağlanabilir.

  Enpara.com olarak, fiziksel şubemiz olmadığı için elde ettiğimiz maliyet avantajını, masrafsız ve avantajlı faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunarak müşterilerimizle paylaşıyoruz. Siz de müşterimiz olmak isterseniz web sitemizden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kredi kullanan müşterilerimiz için kredi hayat sigortası zorunluluğu vardır. Hayat sigortası, kredi paketine dâhil olarak müşterilere sunulur. Vade boyunca poliçe ile hem kişi hem de sevdikleri, güvence altına alınabilir. Sigorta süresi dâhilinde vefat hâlinde, kalan kredi bakiyesi kapatıldıktan sonra bakiye kalması halinde sigortalının belirlediği kişilere ödeme yapılır. Kişi belirlenmediyse teminat, yasal varislere ödenir. Süre boyunca herhangi bir kaza meydana gelir ve sigortalı sakat kalırsa teminat sigortalıya ödenir. Enpara.com kredilerini alan kişilerin hayat sigortaları, QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulur. Kredi hayat sigortasından faydalanacak kredililerin 18 ile 73 yaş arasında ve sağlıklı olması şartı aranır.

 • Hayat sigortası hesaplama

  Hayat sigortası poliçesi onaylanmadan önce prim tutarlarının, prim ödeme koşullarının ve teminat bilgilerinin müşterinin onayına sunulması gerekir. Poliçenin kapsamı ve kişinin özellikleri dikkate alınarak genel tutarlar hesaplanır ve belirlenen prim tutarı, müşterinin imzası ile onaylanır. Hayat sigortası taksitleri, her ay düzenli olarak veya tek seferde ödenerek sigortanın geçerliliği sağlanır. Hayat sigortası bulunan kişinin kaza geçirmesi veya vefatı sonucunda ise alınacak tazminat tutarının hesaplanması gerekir. Bu konuda yardım almak için aracı bankalara ya da sigorta kuruluşlarına başvurulabilir.

  Hayat sigortası prim hesaplama

  Sigorta şirketleri, hayat sigortasında müşterilerine alternatif paketler sunabilir. Teminatları ve ücretleri değişen paketler arasından müşterinin ihtiyacına cevap veren en uygun poliçe alternatifi seçilir. Paket kapsamı, fiyatın belirlenmesindeki en önemli ögedir. Müşterinin cinsiyeti, mesleği ve yaşı gibi bilgiler dikkate alınarak primler hesaplanır. Genel risk kabul şartlarına bağlı olarak müşterilerden ek belge ve raporlar da istenebilir. Bu belge ve raporların değerlendirilmesinin ardından, seçilen teminat tutarı dikkate alınarak primlerin net bilgisi müşterilere verilir. Türk Lirası veya farklı para birimlerinde prim düzenlemesi yapılabilir.

  Hayat sigortası tazminat hesaplama

  Hayat sigortası poliçesinde Hayat Sigortası Genel Şartları ve özel şartların yanında Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları ekleri de bulunabilir. Hayat sigortası sahibi, poliçeyi imzalarken tüm bu şartlara onay verir. Sigortalının vefatı, sakatlıkları, kritik hastalık ve yaşam riskleri durumunda sigortadan teminat alınabilir. Kişinin, hayat sigortasına sahip olup olmadığı, hangi şirketten sigortalı olduğu e-Devlet üzerinden kontrol edilir. Hayat sigortası bulunan kişinin ölümünü veya kaza geçirmesini takiben, istenen belgeler, ilgili sigorta şirketine sunularak tazminat talep edilir. Sigorta şirketinin değerlendirmesi sonucu sigortalıya veya vefat hâlinde yasal mirasçılarına, müşterinin teminat tutarı üzerinden, şartnamelere uygun olarak ödeme yapılır. Tazminat hesabını, teminat kapsamlarına göre sigorta şirketleri yapar. Tüm bilgiler, hesaplamalar sözleşmeye uygun ve müşterinin denetimine açıktır.

  Türkiye'nin ilk şubesiz dijital bankacılık platformu Enpara.com olarak, fiziksel şubemiz olmadığı için elde ettiğimiz maliyet avantajını, masrafsız ve avantajlı faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunarak müşterilerimizle paylaşıyoruz. Siz de müşterimiz olmak isterseniz web sitemizden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kredi kullanan müşterilerimiz için kredi hayat sigortası zorunluluğu vardır. Poliçe, hem müşterileri hem de sevdiklerini güvence altına alır. Tüm sağlıklı müşteriler için hayat sigortası yapılır. Vefat sonucu veya daimi maluliyet durumlarında belirlenen tutar kalan kredi bakiyesi ödendikten sonra, sigortalının yasal varislerine; kaza durumunda ise sigortalıya ödenir. Enpara.com müşterilerinin tüm hayat sigortası hizmetleri, Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Kredi hayat sigortasına sahip olan müşterilerin sigorta ücretleri, kredi paketinde özel olarak hesaplanır ve müşterinin onayına sunulur.

 • Hayat sigortası sorgulama

  Hayat sigortası yaptıran kişilerin vefatı veya kaza durumunda hayat sigortası sorgulama işlemlerini yakınları yerine getirir. Poliçe sahibinin sigortasının teminat kapsamı, hangi şirkete sigortalı olduğu, sigortanın geçerlilik süresi gibi bilgiler, sigorta şirketinden bir ödeme alabilmek için bilinmelidir. Kişinin hayat sigortası olması durumunda gerekli şartlar karşılanıyorsa, hangi sigorta şirketinden tazminat alınacağı, kaç poliçe sahibi olduğu gibi bilgilere sorgulama ile ulaşılabilir.

  Hayat sigortası sorgulama nasıl yapılır?

  Hayat sigortası sorulama için poliçe sahibi olduğu düşünülen kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bilinmelidir. Kişi, kredi kullandıysa, krediyi aldığı banka üzerinden sigorta yapılan şirket öğrenilebilir. Sorgulama, bu yolla sigorta şirketinin verilerinden ya da Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (Eski adıyla TRAMER) veri tabanından yapılır. Veri tabanına sigorta uzmanları ulaşabilir veya aracı bilgi hatları üzerinden telefonla veri tabanı sorgusu mümkündür.

  E-Devlet üzerinden tüm poliçeleri görebilirsiniz

  Eğer sigorta sahibi, kaza gibi durumlarda poliçe bilgilerine erişmek istiyorsa, kişiye özel e-Devlet şifresi ile e-Devlet üzerinden de bilgilerini görüntüleyebilir. Giriş yaptıktan sonra Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne; ardından da Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama bağlantılarına tıklayarak poliçelerinize ulaşabilirsiniz.

  Hayat sigortası görüntüleme

  Hayat sigortasının görüntülendiği sayfada kişinin sigorta poliçe numarası, sigorta şirketi, yenileme sayısı, düzenlenme ve başlangıç tarihleri görülebilir. Sigortalının o güne dek sahip olduğu tüm poliçeler alt alta görüntülenir. Detaylı bilgi istendiği durumda poliçelere tıklanabilir. Detaylı bilgiler içinden poliçenin bitiş tarihi, tazminat oranı ve kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz. Poliçenin kapsamı ve teminat şartlarını sözleşmenizden öğrenebilirsiniz. E-devlet üzerinden sorgulama, hızlı ve oldukça kolaydır. Sistem üzerinden öğrenilecek ayrıntılarla işlemlere başlanabilir.

  Türkiye'nin ilk şubesiz dijital bankacılık platformu Enpara.com olarak, fiziksel şubemiz olmadığı için elde ettiğimiz maliyet avantajını, masrafsız ve avantajlı faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunarak müşterilerimizle paylaşıyoruz. Siz de müşterimiz olmak isterseniz web sitemizden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kredi kullanan müşterilerimiz için kredi hayat sigortası zorunluluğu vardır.. Kişisel 1 yıllık veya kredi ödeme süreci boyunca aktif olacak poliçeleri ile kendilerini ve sevdiklerini koruma altına alır. Sigortalının vefatı hâlinde teminat tutarından kalan kredi kapama bakiyesi ödendikten sonra kalan tutar kişinin daha önceden belirlediği isme, isim belirlenmediyse yasal varislerine ödenir. Vefat ve sakatlık durumlarının teminatları farklıdır. Hayat sigortasından faydalanacak kişiler, teminat kapsamını ve tutarını sözleşmede imzalayarak onaylar. Poliçenin geçerlilik tarihleri içinde bir vefat olması durumunda, Enpara.com ve Cigna Finans üzerinden hayat sigortası poliçesi hakkında bilgi alınabilir.

 • Hayat sigortası fiyatları

  Hayat sigortası maliyetleri; sigortanın kapsamına ve firmaya göre değişebiliyor. Bazı firmalar, paket kapsamını genişleterek, hayat sigortasında farklı fiyatlar oluşmasına neden olabiliyor. Müşterinin kişisel bilgileri ve teminat seçimleri de fiyat belirlenirken kıstas oluşturuyor. Hayat sigortası yaptırırken aldığınız fiyatları, seçimleriniz ve sigorta şirketlerinin poliçelerinde yer alan teminatlar üzerinden kıyaslamalısınız. Poliçenin süresi ve kapsamı, müşteriler için seçim esnasında ana karşılaştırma kriterlerlerini oluşturuyor.

  Hayat sigortası fiyatları nasıl belirleniyor?

  Hayat sigortasında prim ödemesi belirlenirken teminat tutarı baz alınıyor. Teminat ise genellikle müşterinin yaşına, cinsiyetine, mesleğine, ödemek istediği tutara ve şirketin genel risk analizine göre netleşiyor. Poliçeler; TL, USD veya euro olarak oluşturulabiliyor. Hayat sigortası fiyatları, döviz üzerinden oluşturulduğunda güncel döviz kuru da ücretlendirmenin Türk Lirası karşılığının değişmesine neden oluyor.

  Hayat sigortası prim ödeme

  Hayat sigortası primleri, bankalar aracılığıyla ödenebiliyor. Sigorta şirketlerinin hesaplarına havale veya EFT yolu ile para gönderilebileceği gibi bankaya verilecek otomatik talimatla da işlem gerçekleştirilebiliyor. Hayat sigortası, birinin adına başka bir kişi tarafından da yaptırılabiliyor. Bu durumda, poliçe düzenlenen kişi için başkaları da ödeme yapabiliyor. Ödemeyi yapan kişi, resmî evraklarda "sigorta ettiren" adıyla anılırken, sigorta sözleşmesi düzenlenen kişi ise "sigortalı" ya da “lehdar” olarak geçiyor.

  Hayat sigortası primleri için vergi avantajı

  Birikimli planlarda ve korunma planlarında vergi indiriminden yararlanılabiliyor. İndirimden yararlanma oranı ise değişiklik gösteriyor. Bordrolu çalışanlar, şirketin ilgili departmanlarına belgelerini ileterek; serbest meslek sahipleri ise gelir vergisi beyannamesinde belirterek vergi avantajını kullanabiliyor. Vergi matrahından indirilebilecek maksimum prim tutarı, yıllık gelirin %15'i olarak hesaplanıyor.

  Türkiye'nin ilk şubesiz dijital bankacılık platformu Enpara.com olarak, fiziksel şubemiz olmadığı için elde ettiğimiz maliyet avantajını, masrafsız ve avantajlı faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunarak müşterilerimizle paylaşıyoruz. Kredi paketi dâhilinde sunulan hayat sigortası,ile kredi süresince veya genellikle 1 yıl boyunca kişi üzerinde hayat sigortası koruması gerçekleşiyor. Sigortalının vefatı, kaza geçirmesi veya sakat kalması durumunda teminat, geride kalan kredi borcununun ödenmesi için kullanılıyor ve eğer hala geriye bir bakiye kalırsa bu tutar kişiye veya varislerine ödeniyor. Sizin ve sevdiklerinizin yaşamına güvence sunan hayat sigortası, geniş teminat kapsamı ile dikkat çekiyor. Siz de müşterimiz olmak ve Enpara.com avantajlarından faydalanmak isterseniz web sitemizden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Enpara.com Bilgi Bankası’nda yer alan tüm içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada sunulan bilgilerin kesin doğruluğu garanti edilmemekte olup Enpara.com’un sunmakta olduğu veya sunacağı ürünlerle, servislerle veya kampanyalarla ilgili bir taahhüt içermemektedir. İçeriklerde yer alan bilgiler hakkında konunun uzmanlarına danışmanızı ve önerileri uygulamadan önce uzman görüşlerinden faydalanmanızı tavsiye ederiz.