Değer artış kazancı vergisi nedir?

Değer Artış Kazancı Vergisi Nedir?

Gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde devlet tarafından tapu harcı, işlem masrafı ve çeşitli vergilerin ödemesi alınır. Değer Artış Kazancı Vergisi de gayrimenkul alım satımında alınan vergi türlerinden biridir. Bir gayrimenkulü aldıktan 5 yıl sonra satan kişiler, Değer Artış Kazancı Vergisi ödemek durumundadır. İstisna kabul edilen tek durum, gayrimenkulün miras ya da bağış gibi yollarla alınmış olmasıdır. 5 yıllık sürenin işleyişinde esas alınan tarih ise tapu devir tarihleridir.


 
ENP-21734-BILGI-BANKASI-BIREYSEL-EFT-HAVALE-VE-PARA-TRANSFERLERI-300x250

Değer Artış Kazancı Vergisi nedir?


Değer Artış Kazancı Vergisi, gayrimenkulün satıcısından tahsil edilen bir vergi türüdür. Bir gayrimenkul, alınış tarihinden sonra 5 yıl içerisinde değer artışı gösterebilir. Örneğin, bir konutun tapuda görülen değeri 100.000 TL ise yapılan yeni işlemlerde değeri 150.000 TL'ye yükselebilir. Eski değer ile yeni değer arasında oluşan bu fark sebebiyle gayrimenkulün satıcısı, Değer Artış Kazancı Vergisi öder. Buradaki amaç, konuttan ya da herhangi bir gayrimenkulden satış yoluyla elde edilen kazancın vergisini tahsil etmektir. Örnekte olduğu gibi 100.000 TL'ye aldığı konutu 5 yıl sonra 150.000 TL'ye satan kişi, satıştan 50.000 TL kâr elde etmiş olur. Hesaplamalar neticesinde 50.000 TL'ye düşen vergi miktarını ödemek zorundadır.


Değer Artış Kazancı Vergisi nasıl hesaplanır?


Değer Artış Kazancı Vergisi, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan Yİ-ÜFE oranlarına göre hesaplanır. Yİ-ÜFE'nin açılımı ise Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'dir. Yİ-ÜFE oranları, her ay yeniden açıklanan oranlardır. Ancak, hesaplama yapılırken bir önceki ayın oranları göz önünde bulundurulur. Söz konusu vergi, gayrimenkulün alış fiyatı, alış tarihi, satış fiyatı ve satış tarihi, giderler gibi veriler hesaplanarak bulunur. Online olarak sunulan değer artış kazancı vergisi hesaplama araçlarından yaklaşık vergi tutarı öğrenilebilir. Gelir Vergisi Kanunu'nun 80'inci maddesi gereği tahsil edilen Değer Artış Kazancı Vergisi ile ilgili sorunlar için Gelir İdaresi ile iletişime geçilebilir. ''189'' nolu ya da ''444 01 89'' nolu çağrı merkezlerine ulaşılarak resmî işlemler hakkında bilgi alınabilir.


Değer Artış Kazancı Vergisi hesaplaması, online araçlar dışında basit işlemlerle de bulunabilir. Öncelikle, gayrimenkulün alış fiyatı ile bir önceki ay açıklanan Yİ-ÜFE oranı çarpılır. İşlem sonucunda gayrimenkulün bugünkü net değeri elde edilir. Ardından satıcının eski alış fiyatı, bugünkü satış fiyatından çıkarılır. Elde edilen sonuçla satıcının kazandığı net kâr ortaya çıkar. Bu işlemin ismi ise "istisna öncesi değer artış kazancı"dır. İşlem sonucundan yıllara göre düşülen istisna tutarı da düşülür. Örneğin, 2019 yılının istisna tutarı 14.800 TL'dir. İşlem sonucunda istisna sonrası matrah bulunmuş olur. Son olarak, satış sırasında ödenecek olan tapu harcı da istisna sonrası matrahtan düşülür. Bu işlemler sonucunda elde edilen rakam, Değer Artış Kazancı Vergisi miktarıdır.


Değer Artış Kazancı Vergisi ödeme yöntemleri nelerdir?


Değer Artış Kazancı Vergisi, yıllık olarak iki dönemde bir tahsil edilir. Her yılın mayıs ve temmuz aylarında 2 eşit taksitte ödenen vergi, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden online olarak kredi kartı ya da banka kartı ile ödenebilir. Ancak ödeme, yalnızca Gelir İdaresi Başkanlığı ile anlaşmalı bankaların kartlarından alınabilir. Ayrıca, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ya da cep şube platformlarından da ödeme yapılabilir. Yine anlaşmalı bankaların şubelerinde ve vergi dairelerinin tümünde Değer Artış Kazancı Vergisi ödenebilir.


Değer Artış Kazancı Vergisi hangi tür gayrimenkuller için ödenir?


Gelir İdaresi Başkanlığının yaptığı açıklamalara göre ''Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl çıkarma yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar, voli mahalleri ve dalyanlar, gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, gemi ve gemi payları ile motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları'', Değer Artış Kazancı Vergisi ödemek durumundadır.


Değer Artış Kazancı Vergisi'nin ödenmediği durumlar nelerdir?


Bir gayrimenkul, eşe ya da çocuklara devredilmişse ''Veraset ve İntikal Vergisi'' alınacağından, Değer Artış Kazancı Vergisi alınmaz. Değer Artış Kazancı Vergisi'nin alınabilmesi için gayrimenkul satışı gerçekleşmiş ve kazanç elde edilmiş olması gerekir. Derneklere ya da vakıflara bağışlanan gayrimenkullerden ve karşılıksız olarak verilmiş olan gayrimenkullerden de Değer Artış Kazancı Vergisi alınmaz. Ayrıca, alış tutarı ile satış tutarı aynı olan ya da birbirine çok yakın olan gayrimenkuller için de Değer Artış Kazancı vergisi ödenmez. Örneğin, 2009 yılında 75.000 TL'ye alınan bir gayrimenkul, 2013 yılında 85.000 TL'ye satılıyorsa da kazanç vergisi ödenmez.


Değer Artış Kazancının beyanı nasıl yapılır?


Değer Artış Kazancı Vergisi hesaplandıktan sonra gayrimenkulden elde edilen kazancın net miktarı, yıllık olarak açıklanan istisna tutarlarını aşıyorsa farklı vergi oranları uygulanır. Örneğin, 2008 yılı vergi tarifesinde 7.800 TL'ye kadar olan kazançtan %15 vergi alınır. Sıralamada belirtilen diğer oranlar ise %20, %27 ve %35'tir. Alınan vergi miktarı, elde edilen kazanç miktarına göre değişiklik gösterir. Tüm hesaplamalar yapıldıktan sonra net vergi tutarı, bir sonraki yılın Mart ayının 25. gününde iş bitimine kadar yıllık beyanname ile beyan edilir. Beyan işlemi, Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen oranlara göre hesaplanır. Sonuç olarak yıllık, 2 taksit hâlinde ödenir.


Değerleri farklı gösterilmiş olan gayrimenkuller için hangi işlem yapılır?


Konuyla ilgili düzenlenen yeni kanuna göre daha önce satıcı tarafından değeri düşük olarak gösterilmiş olan gayrimenkuller için işlem başlatılabilir. Geçmişte değeri düşük olarak gösterilen gayrimenkullerin vergi miktarı da otomatik olarak düşmüştür. Buna bağlı olarak gereğinden daha az Değer Artış Kazancı Vergisi ödenmiştir. Yasaya göre söz konusu gayrimenkuller tespit edilerek vergi oranları cezasıyla birlikte tahsil edilecektir. Aynı zamanda ''Vergi Ziyaı Cezası'' ve gecikme faizleri de alınır.


Ticarî kurumlar Değer Artış Kazancı Vergisi ödemesi yapar mı?


Şirketler için alınan Değer Artış Kazancı Vergisi tahsil edilirken, şirkete ait olan bir gayrimenkulün 2 yıl içerisinde satışı hâlinde %75'lik istisna oranı %50'ye düşer. Geçmişte, elde edilen kazancın tamamı üzerinden vergi hesaplaması yapılırken, bugün yeni yasaya göre kazancın yarısı üzerinden vergi hesaplanır.


Türkiye’nin ilk şubesiz dijital bankacılık uygulaması Enpara.com ile vergilerinizi masrafsız bir şekilde hızlıca ödeyebilirsiniz.

 
ENP-21734-BILGI-BANKASI-BIREYSEL-EFT-HAVALE-VE-PARA-TRANSFERLERI-946x145

İlgili ürünler

Daha fazla bilgi

 • Değer artış kazancı vergisi nedir?

  Değer Artış Kazancı Vergisi, taşınmaz mal varlıklarının satışı sonucunda kazanılan tutarın vergisine verilen isimdir. Bir gayrimenkul, alındığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde satışa çıkarıldığında alış değeri ile bugünkü satış değeri arasında fark gözlemlenir. Bu fark, satıcının elde ettiği kâr oranıdır. Gayrimenkulün satışını gerçekleştiren birey, Değer Artış Kazancı Vergisi ödemek durumundadır. Değer Artış Kazancı Vergisi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tahsil edilir.

  Değer Artış Kazancı Vergisi nedir?

  Değer Artış Kazancı Vergisi, Gelir Vergisi başlığı altında alınan vergi türlerinden biridir. Gayrimenkul satışı gerçekleştiren bireylerin satıştan elde ettiği kâr, kazanç ve gelir kabul edildiğinden, Değer Artış Kazancı Vergisi söz konusu olur. Alış ve satış değerleri aynı olan gayrimenkullerden kâr elde edilmemiş olacağı için kazanç vergisi tahsil edilmez. Aynı zamanda bağış yoluyla ya da miras yoluyla elde edilen gayrimenkullerden de kazanç vergisi alınmaz. Ancak satın alma yoluyla elde edilen tüm gayrimenkuller için bu vergi tahsil edilir. Dikkat edilen husus ise gayrimenkulün alım tarihidir.

  Satışta olan gayrimenkul, alım tarihinden sonra 5 yıl içerisinde elden çıkarılıyorsa bu durumda kazanç vergisi alınır. Araziler, binalar, konutlar gibi tüm taşınmaz mal varlıklarından Değer Artış Kazancı Vergisi tahsil edilir. Taşınır varlıklar arasında yalnızca gemiler ve gemi payları, kazanç vergisine dâhil edilir. Gayrimenkul eşe ya da çocuğa devredildiğinde ise intikal vergisi alınacağından ''Değer Artış Kazancı Vergisi'' alınmaz. Sürekli gayrimenkul alıp satan kişiler ya da kurumlar ise ticari kazanç vergisine mükellef olur. Bu sebeple bu kişilerden veya kurumlardan Değer Atış Kazancı Vergisi tahsil edilmez. Değer Artış Kazancı Vergisi, satış değeri istisna tutarlarının altında olduğunda da alınmaz. İstisna tutarlarını aşan satışlardan ise kazanç vergisi tahsil edilir.

  Değer Artış Kazancı Vergisi nasıl belirlenir?

  Değer Artış Kazancı Vergisi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yİ-ÜFE değerlerine göre hesaplanır. Aylık olarak bildirilen bu oranlarla vergi hesaplaması yapılırken, bir önceki ayın Yİ-ÜFE oranı dikkate alınır. Eski alış fiyatı, Yİ-ÜFE oranıyla çarpıldığında istisna tutarı ve tapu harcı düşülür. Kalan miktar, kazanç vergisini gösterir. Değer Artış Kazancı Vergisi, gayrimenkulün alındığı tarih, satıldığı tarih, alış ve satış fiyatları, gayrimenkul sebebiyle yapılan giderler hesaplanarak bulunur. Değer Artış Kazancı Vergisi ödemeleri, banka şubeleri, banka kartları ve kredi kartları aracılığıyla yapılabilir. Gelir İdaresi Başkanlığına ait olan İnteraktif Vergi Dairesi'nden de online ödeme yoluyla tahsilat kabul edilebilir.

 • Değer artış kazancı vergisi hesaplama

  Değer artış kazancı vergisi, bir gayrimenkulün satışından elde edilen kâr payı kazancından doğan vergi türüdür. Değer Artış Kazancı Vergisi'ne konu olan gayrimenkulün, satın alınma tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde satılmış olması gerekir. Satın alma tarihi sonrasında beş yılı doldurduktan sonra satılan gayrimenkullerden değer artış kazancı vergisi tahsil edilmez. Yalnızca gayrimenkulün satıcısından alınan kazanç vergisi, satış değerinin alış değerinden yüksek olması durumunda ödenir. Alış değeri ve bugünkü satış değeri aynı olan gayrimenkullerden de değer artış kazancı vergisi tahsil edilmez.

  Değer artış kazancı vergisi hesaplama

  Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay düzenli olarak açıklanan Yİ-ÜFE oranları, değer artış kazancı vergisi hesaplamalarında da kullanılır. Hesaplama sırasında dikkate alınan oran, satışın gerçekleştiği günkü Yİ-ÜFE oranı değil; bir önceki ayın Yİ-ÜFE oranıdır. Değer artış kazancı vergisi hesaplanırken ele alınan veriler; gayrimenkulün alış tarihi, satış tarihi, alış fiyatı, satış fiyatı, giderlerdir. Değer artış kazancı vergisi hesaplamak için bu veriler kullanıldığında online platformlar aracılığıyla hesaplama işlemi gerçekleşebilir. Gelir İdaresi Başkanlığı da istek doğrultusunda vergi tutarını hesaplayabilir.

  Kazanç vergisi tutarı, basit matematik işlemleri sonucunda da bulunabilir. Yapılması gereken ilk işlem, gayrimenkulün alış fiyatını Yİ-ÜFE oranıyla çarpmaktır. Bu işlem sonucunda satılmak istenen gayrimenkulün o aya ait satış değeri ortaya çıkar. Alış fiyatı, bulunan sonuçtan çıkarıldığında ise satıcının gayrimenkulden alacağı değer artış kazanç miktarı belli olur. Yine her yıl düzenli olarak açıklanan istisna tutarı ve satış sebebiyle ödenecek olan tapu harcı tutarı da kazanç miktarından çıkarılır. Tüm işlemler sonucunda elde edilen miktar üzerinden hesaplanan vergi değer artış kazancı vergisidir.

  Gelir İdaresi Başkanlığının sunduğu ''değer artışı kazancı hesaplama'' sayfasından da hesaplama işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Burada belirtilen bilgiler eksiksiz bir şekilde doldurulduğunda ve ''Hesapla'' butonuna basıldığında ödenmesi gereken vergi miktarı yaklaşık olarak ortaya çıkar. Değer artış kazancı vergisi, yılda iki kez mart ve temmuz aylarında alınır. Vergi tutarının tamamı, iki eşit takside bölünür.

  Enpara.com'dan değer artış kazancı vergisi ödenebilir mi?

  Değer artış kazancı vergisi ödemeleri, QNB Finansbank şubelerinden nakit olarak, banka kartıyla ya da kredi kartıyla ödenebilir. Dolayısıyla Finansbank şubelerinden Encard'lar ve Enpara.com kredi kartı aracılığıyla da tahsil edilebilir. Gelir İdaresi Başkanlığının online olarak sunduğu e-Tahsilat sisteminden de kazanç vergisi ödemeleri yapılabilir. Enpara.com'da Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, fatura ödemeleri, havale ve EFT işlemleri de tamamen ücretsizdir. Enpara.com müşterisi olmak için başvurunuzu, Enpara.com web sitesi ana sayfası üzerinde bulunan ''Başvur'' alanından yapabilirsiniz.

   

 • Değer artış kazancı vergisi ödeme

  Değer artış kazancı vergisi, bir gayrimenkulün satımı sırasında elde edilen kazancın vergisidir. Elden çıkarılmak istenen bir gayrimenkulün eski alış fiyatı ile yeni satış fiyatı arasında fark olması durumunda satışı gerçekleştiren gayrimenkul sahibi, gelir elde etmiş kabul edilir. Dolayısıyla bu gelirin vergisini de ödemek durumundadır. Değer Artış Kazancı Vergisi, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yİ-ÜFE oranlarına göre hesaplanır. Ayrıca; gayrimenkulün alış fiyatı, satış fiyatı, alış tarihi ve satış tarihi, giderler verileri de vergi tutarının belirlenmesini sağlayan unsurlardır.

  Değer artış kazancı vergisi ödeme yöntemleri nelerdir?

  Değer artış kazancı vergisi, alım tarihinden itibaren ilk 5 yıl içerisinde satılmış olan gayrimenkullerden alınır. Miras, bağış gibi yollarla devredilen gayrimenkullerden değer artış kazancı vergisi alınmaz. Ayrıca, ödeme tutarı belirlenirken, gayrimenkul kazancının her yıl açıklanan istisna tutarını aşıp aşmadığı da göz önünde bulundurulur. Değer artış kazancı vergisi tutarı, iki eşit taksit hâlinde ödenebilir. İlk taksit ödemeleri mart ayında; ikinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında tahsil edilir. Değer artış kazancı vergisi, Gelir İdaresi Başkanlığının belirttiği ödeme kanallarından kabul edilir. Gelir İdaresi Başkanlığının resmî online ödeme kanalı olan İnternet Vergi Dairesi'nden sorgulama yapıldıktan sonra değer artış kazancı vergisi, kredi ya da banka kartıyla ödenebilir. Ancak, her banka kartı ile ödeme kabul edilmez ve yalnızca anlaşmalı bankaların kredi kartı ve banka kartları aracılığıyla tahsil edilir.

  Gelir İdaresi Başkanlığının ana sayfasında anlaşmalı bankalar bildirilmiştir. Değer artış kazancı vergisi ödemeleri, e-Devlet kanalından da gerçekleştirilebilir. E-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığının resmî sitesine yapılan yönlendirme sonucunda vergi tutarı anında görüntülenebilir. Değer artış kazancı vergisi, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı sistemleri üzerinden de ödenebilir. Genellikle internet bankacılığı sistemlerinin ''Ödemeler'' bölümünden vergi ödemeleri kısmına ulaşıldığında değer artış kazancı vergisi görüntülenebilir. Aynı anlaşmalı bankaların tüm banka şubelerinden de değer artış kazancı vergisi ödenebilir. Vergi türlerinin tamamının tahsil edilebildiği vergi dairelerinden de kazanç vergisi ödemeleri yapılabilir.

Enpara.com Bilgi Bankası’nda yer alan tüm içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada sunulan bilgilerin kesin doğruluğu garanti edilmemekte olup Enpara.com’un sunmakta olduğu veya sunacağı ürünlerle, servislerle veya kampanyalarla ilgili bir taahhüt içermemektedir. İçeriklerde yer alan bilgiler hakkında konunun uzmanlarına danışmanızı ve önerileri uygulamadan önce uzman görüşlerinden faydalanmanızı tavsiye ederiz.