Bloke hesap nedir?

Bloke Hesap Nedir?

Hesap blokesi, yasal süreci başlamış olan borçlar için yapılan bir uygulamadır. Kurumlar ya da kişilere olan vadesi gelmiş borçların tahsil edilememesi durumunda ortaya çıkabilen bu süreç, borç miktarı dikkate alınarak resmî talepler doğrultusunda gerçekleşir. Bloke edilen miktar, hesap sahibi tarafından kullanılamaz; bu hesaptan havale ya da EFT yapılamaz. İcra daireleri ya da savcılıklar tarafından verilen emirle başlatılan blokeler, mahkeme kararı ile işleme alınır.


ENP-21734-BILGI-BANKASI-BIREYSEL-EFT-HAVALE-VE-PARA-TRANSFERLERI-300x250

Bloke hesap nedir?


Bir borcun tahsil edilememesi ve yasal sürecinin başlamasıyla birlikte icra daireleri ya da savcılıklar tarafından tüm bankalara, borçlu kişi hakkında bildirim yapılır. Söz konusu kişinin tüm banka hesapları, borç miktarınca bloke edilir. Hesaptaki miktar, borç tutarından fazlaysa bu durumda borç tutarı dışındaki rakam transfer edilebilir ya da kullanılabilir. Ancak blokeli miktar, hiçbir şekilde kullanılamaz. Böylece alacaklı taraf, borç tahsilatını yapabilir hâle gelir. Bloke, bir ya da birden fazla banka hesabına konulabilir. Hesaplar içerisindeki bakiye tutarına göre konulan bloke sayısı değişiklik gösterebilir.


Temel anlamda bloke, banka hesabına değil; hesap içerisindeki paraya konulur ve hesapta bulunan paranın harcanmasına kısıtlama getirir. Hesap blokeleri, borç sebebi dışında banka kredi borçları, iflas, kefaret, kredi teminatı, vergi borcu, sermaye artırımları gibi sebeplerden ötürü de gerçekleşebilir. Bloke, hangi kurum ve kuruluş tarafından konulmuş ise mevcut durum çözüme kavuşana dek ya da o kurumdan ikinci bir talimat gelinceye dek kaldırılmaz.


Hesap blokesi ne kadar sürer?


Tamamen yasal şartlar altında gerçekleştirilen hesap blokesi, borç ödemesi yapılana dek kaldırılmayabilir. Bu konuda belirli bir yasal süre bildirimi duyurulmamıştır. Blokenin konulması ya da kaldırılması konusunda bankalar, herhangi bir hükümde bulunamaz. Bu konuda gelen resmî bildirimlerle hareket eden bankalar, emir gelmediği sürece bloke kaldırma ya da bloke koyma işlemlerini yapamaz. Borcun ödemesinin yapılması ya da borcun yapılandırılarak belirli bir miktarının ödenmesi sonrasında ilgili resmî kurumlara bildirim yapılmalıdır. Ardından hesap blokesinin kaldırılması mümkündür. Ancak hesap blokesi yalnızca banka borcu sebebiyle yapılmışsa, bu durumda borç ödemesi yapılır yapılmaz banka tarafından konulan bloke kaldırılabilir.


Hesaptaki bloke nasıl kaldırılır?


Hesap blokesi savcılık tarafından yürütülmüşse, bu durumda bloke, yalnızca savcılık tarafından uygun görülürse kaldırılabilir. Bloke, borç nedeniyle konulduysa ödeme konusunda tarafların anlaşmış olması gerekir. Blokenin kaldırılması için resmî bildirilere göre blokenin kaynağı olan borç yapılandırılır ya da belirli oranda yapılan ödemeler yapılır . İcra dosyasıyla ilgilenen avukatla görüşülerek anlaşmaya varılmalı ve anlaşmayla ilgili yazılı belge istenmelidir. Yazılı belge, icra dosyasıyla ilgilenen mahkemeye sunulmalıdır. Bu noktadan sonra mahkeme uygun görürse bloke kaldırılabilir. Bunun dışında borç ödemesi tamamlansa dahi işlemler uzun sürebildiğinden bloke henüz kaldırılmamış olabilir. Böyle bir durumda borcun ödemesinin yapıldığına dair dekont veya belge, banka şubesine sunulabilir. Eğer dekont mevcut değilse icra mahkemesinden ödemenin yapıldığına dair bir belge istenebilir ve bu belge, banka müdürlüğüne iletilebilir. Bu işlemler sonrasında bloke kaldırılır.


Hesap blokesi, kredi kartı ya da kredi gibi borçlar nedeniyle yapılmışsa, ödeme işlemi gerçekleştiğinde otomatik olarak banka tarafından kaldırılır. Bu tür durumlar için herhangi bir resmî işleme gerek yoktur. Ödeme tamamlandıktan sonra banka yetkilileriyle iletişime geçilerek hesap blokesi kaldırılabilir. Vergi borcu, KYK ödemeleri gibi sebeplerden ötürü gerçekleşen blokeler, vergi daireleri ile iletişime geçilerek kaldırılabilir. Vergi daireleri, borçların ödenebilmesi için belirli aralıklarla yapılandırma işlemleri yapar. Eğer maaşlı olarak çalışan biriyseniz, bu durumda vergi dairesinden maaşınızın belirli bir yüzdesine el koymasını isteyebilirsiniz. Böylece vergi dairesi, her ay bu tahsilatı gerçekleştirir ve bu durumda hesap blokesi de kaldırılır.


Yeni açılan bir hesaba bloke konulabilir mi?


Mevcut bir blokeli hesabınız varsa yeni açılan hesabınıza bloke uygulanmaz. Eğer bankacılık işlemlerinizi sürdürmeniz gerekiyorsa ve hesabınızda bloke olduğu için işlem yapamıyorsanız, yeni bir hesap açarak bu hesap üzerinden işlem yapabilirsiniz. Bloke yaptıran alacaklının yeni açılan hesabınız için yeni bir bloke başvurusu yapması gerekir. Yeni bir bloke talimatı gelmediği sürece hesabınızı aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Ancak yapılan sorgulamalar neticesinde yeni hesap için bir işlem başlatılırsa, bu hesabın kullanımı da mümkün olmayacaktır.


Banka hesabının blokeli olup olmadığı nasıl anlaşılır?


Bankaların müşteri hizmetlerini arayarak ya da hesabınızın bağlı olduğu banka şubesine giderek hesabınızda bloke olup olmadığını öğrenebilirsiniz. İnternet şubeler ya da cep şubeler de hesabınızda bloke olup olmadığını görebilmenizi sağlayabilir. Bu yollar için imkânınız yoksa internet üzerinde e-Haciz sorgulaması yapabilirsiniz. Bu yolla hangi hesaplarınıza bloke konulduğuna, blokenin hangi kurum tarafından konulduğuna ya da icra dosyası bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Blokeli hesaptan para çekmeye çalıştığınızda; havale, EFT ya da harcama yapmaya çalıştığınızda da hesabınızın blokeli olduğuyla ilgili bir bildirim alabilirsiniz. Fakat bu bilgilendirme, bankaların uygulama prosedürlerine göre değişebilir.


Hesap blokesi yapan devlet kurumları ve borç türleri hangileridir?


Maliye, SGK, Kredi Yurtlar Kurumu ve benzeri devlet kurumları, bu birimlere borcunuz olduğunda ve ödemesi geciktiğinde hesabınıza kısmi bloke ya da bloke koyabilir. Bu kurumlar dışında MASAK adıyla anılan Mali Suçlar Araştırma Kurulu da hesap blokesi işlemi yapabilir. Bu kurum tarafından konulan blokeler, hesaplara yüksek tutarların giriş ve çıkışı olduğunda gerçekleşebilir. Burada amaç, hesap sahibinin kara para aklama suçuyla ilişiği olup olmadığının araştırılmasıdır. Şüpheli finans hareketlerinin kazanç kaynağı, araştırma sırasında sorgulanır ve herhangi bir usulsüzlük yoksa hesap blokesi ortadan kalkar.


Şans oyunları veya kumar gibi eğlence türlerinin ödemesini sağlayan ve yasal olmayan internet sitelerinden alınan ödeme de incelenme amacıyla bloke edilebilir. Bu durumda araştırma süreci, ilgili kurum tarafından tamamlanana dek hesap blokesi kaldırılmaz. Terör suçları ile ilişkilendirilen kişilerin banka hesapları da devlet kurumları tarafından incelemeye alınıp bloke edilir. Mahkeme veya araştırma süreçleri tamamlandığında ise blokeler resmî kurumların ilgili bankaya yapacağı bildirimlerle ortadan kalkar. KYK borçları ise üniversite döneminde devletten alınan kredilerdir. Vergi dairelerinin ilgilendiği bu borç, e-Devlet üzerinden sorgulanabilir ve vergi dairesinde ilk taksidinin ödenmesi şartıyla yapılandırılarak taksitler hâlinde ödenebilir. Vergi dairesinde isteğe bağlı olarak peşin ödeme de kabul edilir. Bu durumda mevcut hesap blokeleri de kaldırılır.


Hesap blokesini bankalar kaldırabilir mi?


Bankalar, yetkili birimlerden gelen bildirimlere göre hareket eder. Bloke kaynağı olan söz konusu borçla ilgili bankalara evraklar iletilerek hesabın bloke edilmesine ilişkin emir verilir. Emir sonucu bankalar, bloke işlemini başlatır. Ancak borç, kredi veya kredi kartı borcu gibi çalışmakta olduğunuz banka ile ilgili ise bu durumda bloke, banka tarafından gerçekleştirilir ve mevcut borç ödendiğinde yine banka tarafından kaldırılabilir. Savcılık emriyle ya da icra dairelerinden gelen emirle yapılan bloke işlemleri, yine icra daireleri ve savcılıktan gelen evrak bildirimiyle kaldırılır. Bazı durumlarda borç ödemesi gerçekleşse dahi yasal sürecin yavaş işlemesi nedeniyle hesap blokeleri kaldırılmamış olabilir. Bu tür durumlarda banka ile iletişime geçilebilir ve istenilen evrakların iletilmesinden sonra ilgili banka, hesap blokesinin kaldırılmasını sağlayabilir.


ENP-21734-BILGI-BANKASI-BIREYSEL-EFT-HAVALE-VE-PARA-TRANSFERLERI-946x145

İlgili ürünler

Daha fazla bilgi

 • Bloke hesap nedir?

  Yasal takip sürecine girmiş olan tüm borçlar için maaş hesapları, vadesiz TL hesapları ya da birikim hesaplarına bloke uygulanabilir. Özellikle son yıllarda elektronik haciz uygulamalarının artış göstermesiyle birlikte devlet borcu olan kişilerin banka hesaplarına da bloke uygulaması yapılabilir. Bloke işlemi yapılmış olan hesapta bulunan bakiye, çekilemez ya da herhangi bir ödeme işleminde kullanılamaz. Hesapta bulunan miktar, farklı hesaplara EFT ya da havale yoluyla aktarılamaz.

  Bloke hesap nedir?

  Kurumlara, şahıslara ya da devlete olan herhangi bir borcun yasal takibe girmesinden sonra borç 7 gün içerisinde tahsil edilememişse icra daireleri, icra mahkemeleri ya da farklı sebepler dolayısıyla savcılıklar tarafından borçlu kişinin banka hesaplarında bulunan paraya bloke uygulaması yapılır. Bu işlem, ilgili devlet kurumlarının bankalara yazılı bir resmî talep göndermesiyle gerçekleşir. Bloke uygulaması, bankalara ait borçlar sebebiyle de gerçekleşmiş olabilir. Örneğin, bir kredi kartı borcunun ödenmemesi durumunda kredi kartı kullanıma kapatılabilir ve kredi kartına bağlı olan ana hesaptaki para miktarı bloke edilebilir. Borç nedeniyle gerçekleşen bloke uygulaması, tek banka hesabında yapılabileceği gibi, borçlu kişinin diğer banka hesaplarına da yapılabilir.

  Bloke uygulaması yapılan banka hesaplarına en fazla borç tutarı kadar bloke konulabilir. Örneğin, 1.000 TL'lik borcu olan bir şahsın bloke yapılan hesabında 4.000 TL bulunuyorsa, hesaptaki paranın yalnızca 1.000 TL'si bloke edilebilir. Hesapta kalan 3.000 TL ise hesap sahibi tarafından kullanılabilir. Blokeli hesaplarda ödeme işlemi gerçekleştikten sonra blokenin kaldırılması için özel bir uygulama yapılmasına gerek yoktur. Borç ödemesi gerçekleştiğinde ya da borç taksitlere bölünerek yapılandırıldığında, hesaba uygulanan bloke de otomatik olarak kaldırılır. Bloke işlemi, iflas, kefaret, sermaye artırımı, vergi borcu, SGK prim borcu gibi sebeplerle de yapılabilir. Borç ödemesi gerçekleşmediği sürece ya da bloke isteğinde bulunan kurumdan farklı bir talimat gelmedikçe bankaların bloke kaldırma yetkileri bulunmaz. Bankalar, blokelerin kaldırılması konusunda kurumların talimatlarına göre işlem gerçekleştirir.

  Hesap blokeleri nereden sorgulanabilir?

  Bloke uygulamaları, borçlu kişilerin bilgilendirilmesi şartı olmadan yasal emirler doğrultusunda gerçekleşir. Emir evrakı bankalara ulaşır ulaşmaz bloke işlemleri, hesap sahiplerine haber verilmeksizin yapılır. Banka hesaplarına konulan blokelerin detayı hakkında bankaların çağrı merkezlerinden bilgi alınamayabilir. E-Devlet uygulaması aracılığıyla devlete olan borçların görüntülenebildiği Gelir İdaresi Başkanlığının sorgulama sayfasından ''Banka Hesaplarına Yapılan Haciz Sorgulama'' panelinden blokeye sebep olan borç sorgulanabilir. Yine e-Devlet üzerinden blokeye sebep olan icra dosyasının bilgileri alınabilir. İcra dosyasını yürüten avukat bürosundan banka hesabına bloke uygulanıp uygulanmadığı da öğrenilebilir.

Enpara.com Bilgi Bankası’nda yer alan tüm içerikler yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada sunulan bilgilerin kesin doğruluğu garanti edilmemekte olup Enpara.com’un sunmakta olduğu veya sunacağı ürünlerle, servislerle veya kampanyalarla ilgili bir taahhüt içermemektedir. İçeriklerde yer alan bilgiler hakkında konunun uzmanlarına danışmanızı ve önerileri uygulamadan önce uzman görüşlerinden faydalanmanızı tavsiye ederiz.